Mina sidor

Avtalsformer

Fast pris
Fast pris passar dig som vill ha trygghet. Du betalar samma pris under hela avtalsperioden, oavsett vad som sker på elmarknaden (undantaget om skatter förändras). Innan avtalet löper ut får du ett erbjudande om förlängning. Du kan då passa på att byta avtalsform om du önskar.

Rörligt pris
Rörligt pris passar dig som vill ta del av låga elpriser, men samtidigt är beredd att betala mer om priserna stiger under vissa perioder. Elpriset påverkas bland annat av nederbördsmängd och årstid. Med avtal om rörligt pris fördelas din månadsförbrukning timme för timme, enligt genomsnittsprofilen för alla våra kunder. Priset sätts månadsvis i efterskott och följer den nordiska elbörsen Nordpool.

Det rörliga priset utgörs av följande delar:
  • Nord Pools spotpris för aktuellt elområde för månadsavlästa kunders förbrukningsprofil
  • Lagstadgad elcertifikatavgift baserad på kvotplikt och månadsmedelvärde för elcertifikat
  • Marknadspris för ursprungsgarantier vattenkraft för aktuell månad
  • Vårt påslag, för närvarande 3,0 öre/kWh exkl. moms (3,75 öre/kWh inkl. moms). Påslaget inkluderar förbrukningsenergiavgift och effektreservavgift.
 

Vinterpris
Vinterpris passar dig som vill undvika pristoppar under vintern men samtidigt kunna dra nytta av låga priser på sommaren. Vinterpris innebär att du betalar ett fast pris under de fyra vintermånaderna (december till mars) och ett rörligt pris (enligt ovan) under april till november. Det fasta priset för vinterperioden fastställs varje år i september/ oktober. För närvarande kan endast kunder i elområde 1-3 teckna vinterpris.

Vinterpris för perioden dec 2020 till mars 2021 är 35,40 öre/kWh exkl moms, (44,25 öre/kWh inkl moms).

Timpris
Timpris kan du få, som har en elmätare som mäter förbrukningen timme för timme. Alla kunder med en mätarsäkring större än 80 A har denna typ av mätare. Övriga kunder kan få det efter förfrågan till nätägaren.

Avtal om timpris följer den nordiska elbörsen Nordpools priser över varje dygn. Det påminner om rörligt pris, med skillnaden att det du betalar baseras på din faktiska energiförbrukning timme för timme, i stället för att fördelas schablonmässigt som vid rörligt pris. Det totala antalet kWh är naturligtvis lika många oavsett Timpris eller Rörligt pris.

För att ekonomiskt tjäna på ett avtal med Timpris krävs det att du är en aktiv elkonsument och förbrukar mer på lågpristider och mindre på högpristider än genomsnittskunden. För kunder som använder el som uppvärmning kan detta vara svårt att uppnå.

Aktuella timpriser finner du på Nord Pools hemsida, timpriser Nord Pool. Välj elområde SE 3 för Varbergsortens elnätsområde och SEK för att få priset i svenska kronor.

Anvisat pris
Om du har Varbergsortens Elkraft som ditt elnätsföretag och inte gör något aktivt val av elavtal får du automatiskt vårt anvisade pris. Anvisningspriset utgörs av vårt Rörliga pris (enligt ovan) plus 4 öre/kWh exkl. moms (5 öre/kWh inkl. moms). Det är oftast förmånligare att teckna ett avtal än att behålla anvisat pris.

Se våra aktuella elpriser

Länk till graf med historiska elpriser

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.