Mina sidor

Elcertifikat

Lagen om elcertifikat som trädde i kraft 2003, gynnar elproduktion från förnybara energikällor, såsom vindkraft, småskalig vattenkraft, solenergi och biobränsle. I regeringsförklaringen och i budgetpropositionen för 2015 aviserades en ambitionshöjning för den förnybara elproduktionen till 2020 inom ramen för elcertifikatssystemet.

Det nya nationella finansieringsmålet på 30 terawattimmar ny förnybar elproduktion till 2020, jämfört med 2002, ersätter det av riksdagen fastställda målet för produktion av förnybar el som innebar en ökning med 25 terawattimmar till 2020 jämfört med 2002.

  • Du betalar elcertifikatavgift per kWh el som du använder. Avgiften redovisas ej separat på elfakturan, utan ingår i elpriset.
  • Du betalar elcertifikatavgift oberoende av vilket avtal du har.
  • Du bidrar till att öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor. På så sätt medverkar alla kunder, privata såväl som företag, till en minskad klimatpåverkan.


Höjd kvotplikt från 2016 - höjt pris för ingångna fastprisavtal före 2016
För att möjliggöra ambitionshöjningen och det nya finansieringsmålet beslutade Riksdagen att höja den så kallade kvotplikten från 1 januari 2016. För kunden innebär detta en ökad kostnad per förbrukad kWh. Kvotplikten bestämmer hur stor del av elleverantörernas försäljning eller elanvändarnas elanvändning som leverantören eller elanvändaren är skyldig att köpa elcertifikat för. 

Den ökade kostnaden blev 1,6 öre/kWh exkl. moms för samtliga ingångna Fastprisavtal, med avtalsstart före den 1 januari 2016.

Läs mer om elcertifikatsystemet på Energimyndighetens hemsida.

Läs även om Riksdagens beslut om höjd kvotplikt.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.