Mina sidor

Avbrottsersättning

Du som är ansluten till vårt elnät och drabbas av ett strömavbrott som varar i en sammanhängande period av 12 timmar eller mer har som huvudregel rätt att få avbrottsersättning.

Vi följer ellagen för beräkning av ersättningen och den ska för en avbrottstid om minst 12 timmar och högst 24 timmar betalas med 12,5 procent av din årliga nätkostnad, dock lägst 1 000 kr. Avbrottsersättningen kan komma att jämkas om arbetet med att reparera elnätet har behövt försenas för att inte utsätta vår personal för betydande risker (t ex vid storm).

För information om hur ersättningen beräknas för avbrott längre än 24 timmar kontakta oss.

Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning, utan den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Inom fyra månader bör du ha fått ersättningen. Om du inom denna period ändå inte har fått någon ersättning kan du kontakta oss, tel 0340-64 64 00.

För mer information om elavbrott och avbrottsersättning:

Allmänna Avtalsvillkor nät 2012 K, 2.20 - 2.26

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Ellagen 10 kap 9 § - 16 §

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.