Mina sidor

Leveranssäkerhet

Vi arbetar ständigt med att öka leveranssäkerheten och därmed minska avbrottstiderna till våra kunder. Investeringar görs årligen med 15-20 MSEK för att förbättra elnätet, främst genom att förlägga kabel i mark och rasera luftledningar. Trots att vi till stor del har ett renodlat landsbygdsnät har vi kommit långt med moderniseringen av elnätet. Under den senaste tioårsperioden har 400 km jordkabel förlagts i mark och 170 km friledning raserats. Ledningsnätet är 215 mil långt och hela 90 % av nätet ligger i jordkabel under mark, 7 % som hängkabel i stolpar och endast 3 % återstår i luftledningar.

Oplanerade strömavbrott
Både antal strömavbrott och längden på dem är starkt beroende av väder och vind och varierar mycket mellan åren. Det framgår i statistiken nedan. År 2019 hade vi historiskt korta avbrottstider i elnätet och vi börjar att se nyttan av de stora investeringar som har genomförts de senaste åren. År 2018 sticker även ut i statistiken då vi drabbades av två stora strömavbrott utanför vår kontroll, då regionnätet som levererar el till vårt distrubutionsnät falerade och ledde till omfattande strömavbrott för många av våra kunder. År 2015 var ett ovanligt stormrikt år.

Statistik över oplanerade avbrott:

 År  2020  2019  2018   2017  2016  2015
 Antal avbrott per kund (st)   1,4  1,1  3,9  1,3  1,5  2,1
 Avbrottstid per kund (min)   96  45  236  65  81  176

Planerade elavbrott
Planerade avbrott aviseras till våra kunder genom ett vykort i brevlådan samt sms och e-post, ca en vecka innan avbrottet. Antalet planerade avbrott och längden på dem är relativt konstant över åren. Våra kunder får i genomsnitt ett planerat avbrott vart tredje år som varar i cirka 40 minuter.

Läs mer om avbrottsstatistik på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.