Mina sidor

Skadestånd

Du som är konsument och elanvändare kan vara berättigad till skadestånd i samband med ett elavbrott, oberoende av elavbrottets längd. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. 

Du har bevisbördan för skador och kostnader samt att skadorna beror på strömavbrottet. Du bör därför dokumentera skadorna.

Skadestånd ska begäras inom två år från att det skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte ska gå förlorad. Du har dock inte rätt till skadestånd om skadan beror på ett hinder utanför nätföretagets kontroll. Kontakta oss på tel 0340-64 64 00 för mer information om rätten till skadestånd.

Skadestånd kan komma att jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. För att få vägledning om exempelvis jämkning och skadestånd eller om undantag gäller kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till en kommunal konsumentvägledare. Om du vill få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Näringsidkare kan vara berättigade till skadestånd oavsett elavbrottets längd om denne kan visa att nätföretaget i samband med elavbrott handlat vårdslöst eller försumligt enligt skadeståndslagens (1972:207) regler.

Om du har drabbats av ett elavbrott som varar i en sammanhängande period av 12 timmar eller mer har du rätt till avbrottsersättning. Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadestånd.

För mer information om skadestånd:

Allmänna Avtalsvillkor nät 2012 K, 2.9 - 2.19

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Ellagen 10 kap 1 § - 8 § samt 11 kap 8 § - 12 §

Skadeståndslagen

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.