Mina sidor

Skadestånd

Du som är konsument och elanvändare kan vara berättigad till skadestånd i samband med ett elavbrott, oberoende av elavbrottets längd. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. 

Du har bevisbördan för skador och kostnader samt att skadorna beror på strömavbrottet. Du bör därför dokumentera skadorna.

Skadestånd ska begäras inom två år från att det skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte ska gå förlorad. Du har dock inte rätt till skadestånd om skadan beror på ett hinder utanför nätföretagets kontroll. Kontakta oss på tel 0340-64 64 00 för mer information om rätten till skadestånd.

Skadestånd kan komma att jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. För att få vägledning om exempelvis jämkning och skadestånd eller om undantag gäller kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till en kommunal konsumentvägledare. Om du vill få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Näringsidkare kan vara berättigade till skadestånd oavsett elavbrottets längd om denne kan visa att nätföretaget i samband med elavbrott handlat vårdslöst eller försumligt enligt skadeståndslagens (1972:207) regler.

Om du har drabbats av ett elavbrott som varar i en sammanhängande period av 12 timmar eller mer har du rätt till avbrottsersättning. Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadestånd.

För mer information om skadestånd:

Allmänna Avtalsvillkor nät 2012 K, 2.9 - 2.19

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Ellagen 10 kap 1 § - 8 § samt 11 kap 8 § - 12 §

Skadeståndslagen

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.