Just nu har vi ett planerat avbrott. Klicka här för mer information.
Mina sidor

Här ser du våra pågående och planerade projekt

Projekten och beskrivningarna i kartan visar en ungefärlig plan av våra större projekt, som kan förändras över tid. Klicka på respektive projekt för en närmare beskrivning.


[{"name":"F\u00f6rst\u00e4rkning eln\u00e4t","latLng":"57.20973666832729,12.221909058105439","area":"K\u00e4rradal-Tr\u00f6nninge","content":"Ny matning fr\u00e5n V\u00e4r\u00f6backa till K\u00e4rradal, T\u00e5ngaberg och Tr\u00f6nninge, f\u00f6r att klara av framtida utbyggnad av boenden och verksamheter i omr\u00e5det.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes 2021.","year":"2016-2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"El och Fiber projekt","latLng":"57.202420361410304,12.322014927417058","area":"\u00d6stra Derome","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning och v\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad \u00d6stra Derome.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes 2021.","year":"2019-2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Hj\u00f6rne-Bjurum-Steng\u00e5rdshult","latLng":"57.23113979642059,12.252561468261774","area":"Hj\u00f6rne-Bjurum-Steng\u00e5rdshult","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4tet i samband med fiberutbyggnad i samarbete med NasarNet fiber.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02020.","year":"2019-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Istorp\/\u00d6xnevalla","latLng":"57.3376165,12.49758339999994","area":"Istorp\/\u00d6xnevalla","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02020.","year":"2018-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Bl\u00e4shammar - nytt bostadsomr\u00e5de","latLng":"57.15603859311265,12.258757710009831","area":"Bl\u00e4shammar","content":"Byggnation av nytt bostadsomr\u00e5de i Bl\u00e4shammar.\r\n47 tomter med frist\u00e5ende hus och 36 l\u00e4genheter. Avslutat 2020.","year":"2019-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Holmag\u00e4rde industriomr\u00e5de","latLng":"57.12501224069265,12.310914172807363","area":"Holmag\u00e4rde","content":"F\u00f6rberedelse f\u00f6r anslutning av nya verksamheter\u00a0p\u00e5\u00a0industriomr\u00e5de.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02020.","year":"2019-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Nytt vattentorn ","latLng":"57.106057823685894,12.307759965148061","area":"Tr\u00e4sl\u00f6v","content":"Elanslutning till nytt vattentorn. Justering av befintlig h\u00f6gsp\u00e4nningsledning. Avslutat\u00a02020.","year":"2019-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Bost\u00e4der","latLng":"57.1416484072793,12.298129626927103","area":"Hallalyckev\u00e4gen","content":"Elanslutning till ca 15 friliggande villor. Avslutat 2020.","year":"2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Lindberga st\u00e4llverk","latLng":"57.15441849438663,12.289270519763242","area":"Lindberg","content":"Byggnation av nytt st\u00e4llverk 130\/10 kV som ska ers\u00e4tta Tofta st\u00e4llverk.\u00a0St\u00e4llverket dimensioneras f\u00f6r den stora \u00f6kningen av kunder i de V\u00e4stra delarna av eln\u00e4tsomr\u00e5det.\r\nOmfattande arbeten med nya elkablar, inkl. schaktarbeten, fr\u00e5n st\u00e4llverket till v\u00e5ra kunder under 2021 och 2022.\u00a0Ber\u00f6rda omr\u00e5den \u00e4r Tofta, Tr\u00f6nninge, Lindberg, Gunnestorp, Varberg Nord industriomr\u00e5de.\r\nArbete med st\u00e4llverket avslutades 2022 och de nya elkablarna f\u00f6rl\u00e4ggs fram till 2023.","year":"2020-2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"F\u00f6rst\u00e4rkning Derome S\u00e5g","latLng":"57.23609669844292,12.302827922163843","area":"Derome","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning av matning till Derome S\u00e5g. Nytt kabelf\u00f6rband fr\u00e5n Veddige st\u00e4llverk till Derome S\u00e5g.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"F\u00f6rnyelse Veddige st\u00e4llverk","latLng":"57.276883674698844,12.361153721362363","area":"Veddige","content":"F\u00f6rnyelse av 50 kV-st\u00e4llverk samt ut\u00f6kning av 10 kV-st\u00e4llverk i samband med ut\u00f6kad matning till Derome S\u00e5g.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Solcellspark","latLng":"57.159258554635024,12.291007248477444","area":"Lindberg","content":"Anslutning av solcellspark 4 MW. Parken ansl\u00f6ts i sep 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Pilgatan etapp 3","latLng":"57.145601511335784,12.276340959766147","area":"Tr\u00f6nninge","content":"F\u00f6rberedelse f\u00f6r anslutning av nytt bostadsomr\u00e5de med ca 130 boenden. Planeras klart 2023.","year":"2022-23","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Fyrkullev\u00e4gen","latLng":"57.148228917211796,12.244917511492979","area":"Tr\u00f6nningen\u00e4s","content":"F\u00f6rberedels f\u00f6r nyanslutning av bostadsomr\u00e5de med ca 50 villatomter. Planeras klart 2023.","year":"2023","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Loftsg\u00e5rdsv\u00e4gen","latLng":"57.355202988067866,12.46798052036556","area":"Horred","content":"Nyanslutning av bostadshus med 32 l\u00e4genheter.\u00a0F\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a0 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"V\u00e5ga vattentorn","latLng":"57.10632664671565,12.30809794369565","area":"Tr\u00e4sl\u00f6v","content":"Tillf\u00e4llig elanslutning till stor byggarbetsplats f\u00f6r byggnation av nytt vattentorn. Klart,\r\nNy anslutning f\u00f6r uppf\u00f6rande av vattentornet.\u00a0F\u00e4rdigst\u00e4lldes 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Varbergstunneln","latLng":"57.08003055514606,12.305059440212588","area":"Vareborg","content":"Tillf\u00e4lling elanslutning 2021-2024 till stor byggarbetsplats f\u00f6r byggnation av t\u00e5gtunnel\/dubbelsp\u00e5r.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"V\u00e4ders\u00e4kringsprojekt","latLng":"57.244033045369946,12.466531254034775","area":"Grimmared Kulla","content":"Ers\u00e4tta luftledning med jordkabel.\u00a0F\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Br\u00f6derna Larssons Grus","latLng":"57.28942068964336,12.371839642077695","area":"Bergt\u00e4kt Veddige","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning av eln\u00e4t f\u00f6r ut\u00f6kat abonnemang. F\u00e4rdigst\u00e4lldes 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"F\u00f6rst\u00e4rkning eln\u00e4t","latLng":"57.201300822816805,12.500098790904532","area":"Gubbered","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning av eln\u00e4t i samband med nyanslutningar och solproduktion. F\u00e4rdigst\u00e4lldes 2022.","year":"2021-2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 1","latLng":"57.16569663425607,12.295106882635313","area":"Tofta - E6","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Avslutat\u00a02022.","year":"2021-22","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 2","latLng":"57.160981974484315,12.283275769063836","area":"Lindberg - Cirkle K","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk.\u00a0F\u00e4rdigst\u00e4lldes 2022.","year":"2021-22","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 3","latLng":"57.169795288140534,12.275934960671403","area":"Varberg Nord","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Avslutat 2022.","year":"2021-22","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 4","latLng":"57.1846328344258,12.268603314802071","area":"Varberg Nord - Torpa","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Avslutat 2022.","year":"2021-22","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 5","latLng":"57.15044898582692,12.279705083783664","area":"Lindberg - Pilgatan","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Avslutat 2022.","year":"2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 6","latLng":"57.148915676139076,12.293690800219785","area":"Linberg - Tr\u00f6nninge","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Avslutat 2022.","year":"2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 7","latLng":"57.13439837794078,12.303726575189197","area":"Tr\u00f6nninge - Holmag\u00e4rde","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Planeras klart 2023.","year":"2022-23","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"V\u00e4ders\u00e4kringsprojekt","latLng":"57.129700788572215,12.458638396524524","area":"Hagakullen","content":"Ers\u00e4tta luftledningar med jordkabel i samband med fiberutbyggnad. Planeras klart 2022.","year":"2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Nybyggnation samt f\u00f6rst\u00e4rkning","latLng":"57.17228116069159,12.387632488757383","area":"Valinge","content":"Nyanslutning samt f\u00f6rst\u00e4rkning av eln\u00e4tet.\u00a0F\u00e4rdigst\u00e4lldes 2022.","year":"2021-22","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"F\u00f6rst\u00e4rkning eln\u00e4t","latLng":"57.17953595225555,12.375677939460745","area":"Valinge B\u00f6narp","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning samt v\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t. Planeras klart 2022.","year":"2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Deromesj\u00f6n\/ Valingekrysset","latLng":"57.199509626182284,12.361395714975071","area":"Pletered","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4tet. Planeras klart 2023.","year":"2023","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Snabbladdare","latLng":"57.16815846780784,12.275914401467825","area":"Varberg Nord","content":"Anslutning av fler snabbladdare till Cirkle K. Planeras klart 2023.","year":"2023","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"L\u00e4genheter","latLng":"57.132624206800685,12.383898853808653","area":"G\u00f6destad","content":"Anslutning av nya l\u00e4genheter. Planeras klart 2023.","year":"2023","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"F\u00f6rst\u00e4rkning eln\u00e4t","latLng":"57.26021434745375,12.321182503356889","area":"Industrigatan Veddige","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning av eln\u00e4tet i industriomr\u00e5det i Veddige p\u00e5 grund av \u00f6kat effektbehov hos v\u00e5ras kunder. Planeras klart 2023.","year":"2023","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"V\u00e4ders\u00e4kring eln\u00e4t","latLng":"57.21769948775643,12.405182278941313","area":"Havk\u00e4rr","content":"V\u00e4ders\u00e4kring eln\u00e4t. Planeras klart 2023.","year":"2023","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Anslutning solpark","latLng":"57.09541890245299,12.384815324933482","area":"Tj\u00e4rby","content":"Anslutning av solpark 3 MW. Planeras klart 2024.","year":"2023-24","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Anslutning batteripark","latLng":"57.15273244417176,12.291502117663633","area":"Lindberg","content":"Anslutning av batteripark 20 MW. Planeras klart 2024.","year":"2023-24","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"}]
  • Pågående projekt

  • Planerade projekt

  • Övriga Projekt

  • Avslutade projekt

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.