Mina sidor

Här ser du våra pågående och planerade projekt

Projekten och beskrivningarna i kartan visar en ungefärlig plan av våra större projekt, som kan förändras över tid. Klicka på respektive projekt för en närmare beskrivning.


[{"name":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t","latLng":"57.105468,12.430992999999944","area":"Grimeton","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i Grimeton\/Mj\u00f6avad\/Kan\u00e5sen\u00a0samband med utbyggnad av fiber i omr\u00e5det.\r\nProjektet avslutades\u00a0h\u00f6sten 2018.","year":"2016-2018","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"F\u00f6rst\u00e4rkning eln\u00e4t","latLng":"57.20973666832729,12.221909058105439","area":"K\u00e4rradal-Tr\u00f6nninge","content":"Ny matning fr\u00e5n V\u00e4r\u00f6backa till K\u00e4rradal, T\u00e5ngaberg och Tr\u00f6nninge, f\u00f6r att klara av framtida utbyggnad av boenden och verksamheter i omr\u00e5det.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes 2021.","year":"2016-2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t","latLng":"57.349432,12.455711999999948","area":"Horred","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning och v\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad \u00e5t fiberf\u00f6reningen V\u00e4ster om Viskan.\r\nProjektet avslutades sommaren\u00a02018.","year":"2016-2018","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"El och fiberprojekt","latLng":"57.298255501638806,12.394541859179753","area":"Vabr\u00e4nna-Jonsj\u00f6","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning och v\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad Vabr\u00e4nna-Jonsj\u00f6.\r\nProjektet avslutades h\u00f6sten 2018.","year":"2017-2018","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Hus vid travbanan","latLng":"57.1456954,12.24100610000005","area":"Tr\u00f6nningen\u00e4s","content":"Elanslutning till 15 frist\u00e5ende hus. Avslutat 2019.","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"El och Fiber projekt","latLng":"57.202420361410304,12.322014927417058","area":"\u00d6stra Derome","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning och v\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad \u00d6stra Derome.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes 2021.","year":"2019-2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Pilgatan etapp 2","latLng":"57.14346781415226,12.280902027636785","area":"Pilgatan","content":"Elanslutning till Pilgatan, etapp 2, best\u00e5ende av ca 50 st nybyggda villor. Elarbeten f\u00e4rdigst\u00e4llda.","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"N\u00e4r\u00e5-Kamp\u00e5s","latLng":"57.29237252661486,12.646035941894524","area":"N\u00e4r\u00e5-Kamp\u00e5s","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad. F\u00e4rdigst\u00e4llt juni 2019.\r\n\u00a0","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Karl-Gustav","latLng":"57.25672749175216,12.54941879521482","area":"Karl-Gustav","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad i omr\u00e5det. Klart v\u00e5ren 2019.","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Hj\u00f6rne-Bjurum-Steng\u00e5rdshult","latLng":"57.23113979642059,12.252561468261774","area":"Hj\u00f6rne-Bjurum-Steng\u00e5rdshult","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4tet i samband med fiberutbyggnad i samarbete med NasarNet fiber.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02020.","year":"2019-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Hanseg\u00e5rd","latLng":"57.1364356270869,12.29326164677741","area":"Hanseg\u00e5rd","content":"Elanslutning\u00a0till ca 70 st villor. Klart sommar 2019.","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Istorp\/\u00d6xnevalla","latLng":"57.3376165,12.49758339999994","area":"Istorp\/\u00d6xnevalla","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02020.","year":"2018-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Bl\u00e4shammar - nytt bostadsomr\u00e5de","latLng":"57.15603859311265,12.258757710009831","area":"Bl\u00e4shammar","content":"Byggnation av nytt bostadsomr\u00e5de i Bl\u00e4shammar.\r\n47 tomter med frist\u00e5ende hus och 36 l\u00e4genheter. Avslutat 2020.","year":"2019-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"K\u00e4rradals camping","latLng":"57.18488866349459,12.222966312915105","area":"K\u00e4rradal","content":"Ut\u00f6kning av elabonnemang.","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Holmag\u00e4rde industriomr\u00e5de","latLng":"57.12501224069265,12.310914172807363","area":"Holmag\u00e4rde","content":"F\u00f6rberedelse f\u00f6r anslutning av nya verksamheter\u00a0p\u00e5\u00a0industriomr\u00e5de.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02020.","year":"2019-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Nytt vattentorn ","latLng":"57.106057823685894,12.307759965148061","area":"Tr\u00e4sl\u00f6v","content":"Elanslutning till nytt vattentorn. Justering av befintlig h\u00f6gsp\u00e4nningsledning. Avslutat\u00a02020.","year":"2019-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Bost\u00e4der","latLng":"57.1416484072793,12.298129626927103","area":"Hallalyckev\u00e4gen","content":"Elanslutning till ca 15 friliggande villor. Avslutat 2020.","year":"2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Lindberga st\u00e4llverk + nya kablar","latLng":"57.15441849438663,12.289270519763242","area":"Lindberg","content":"Byggnation av nytt st\u00e4llverk 130\/10 kV som ska ers\u00e4tta Tofta st\u00e4llverk.\u00a0St\u00e4llverket dimensioneras f\u00f6r den stora \u00f6kningen av kunder i de V\u00e4stra delarna av eln\u00e4tsomr\u00e5det.\r\nOmfattande arbeten med nya elkablar, inkl. schaktarbeten, fr\u00e5n st\u00e4llverket till v\u00e5ra kunder under 2021 och 2022.\u00a0Ber\u00f6rda omr\u00e5den \u00e4r Tofta, Tr\u00f6nninge, Lindberg, Gunnestorp, Varberg Nord industriomr\u00e5de.\r\nArbete med b\u00e5de st\u00e4llverk och nya elkablar utf\u00f6rs under 2021 och 2022.","year":"2020-2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"F\u00f6rst\u00e4rkning Derome S\u00e5g","latLng":"57.23609669844292,12.302827922163843","area":"Derome","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning av matning till Derome S\u00e5g. Nytt kabelf\u00f6rband fr\u00e5n Veddige st\u00e4llverk till Derome S\u00e5g.\r\nPlaneras klart h\u00f6sten 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"F\u00f6rnyelse Veddige st\u00e4llverk","latLng":"57.276883674698844,12.361153721362363","area":"Veddige","content":"F\u00f6rnyelse av 50 kV-st\u00e4llverk samt ut\u00f6kning av 10 kV-st\u00e4llverk i samband med ut\u00f6kad matning till Derome S\u00e5g.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Solcellspark","latLng":"57.159258554635024,12.291007248477444","area":"Lindberg","content":"Anslutning av solcellspark 4 MW. Parken ansl\u00f6ts i sep 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Pilgatan etapp 3","latLng":"57.145601511335784,12.276340959766147","area":"Tr\u00f6nninge","content":"F\u00f6rberedelse f\u00f6r anslutning av nytt bostadsomr\u00e5de med ca 130 boenden. Planeras klart 2022.","year":"2021-2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Fyrkullev\u00e4gen","latLng":"57.148228917211796,12.244917511492979","area":"Tr\u00f6nningen\u00e4s","content":"F\u00f6rberedels f\u00f6r nyanslutning av bostadsomr\u00e5de med ca 50 villatomter. Planeras klart 2022.","year":"2021-2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Loftsg\u00e5rdsv\u00e4gen","latLng":"57.355202988067866,12.46798052036556","area":"Horred","content":"Nyanslutning av bostadshus med 32 l\u00e4genheter.\u00a0F\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a0 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"V\u00e5ga vattentorn","latLng":"57.10632664671565,12.30809794369565","area":"Tr\u00e4sl\u00f6v","content":"Tillf\u00e4llig elanslutning till stor byggarbetsplats f\u00f6r byggnation av nytt vattentorn. Klart,\r\nNy anslutning f\u00f6r uppf\u00f6rande av vattentornet.\u00a0F\u00e4rdigst\u00e4lldes 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Varbergstunneln","latLng":"57.08003055514606,12.305059440212588","area":"Vareborg","content":"Tillf\u00e4lling elanslutning 2021-2024 till stor byggarbetsplats f\u00f6r byggnation av t\u00e5gtunnel\/dubbelsp\u00e5r.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"V\u00e4ders\u00e4kringsprojekt","latLng":"57.244033045369946,12.466531254034775","area":"Grimmared Kulla","content":"Ers\u00e4tta luftledning med jordkabel.\u00a0F\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Br\u00f6derna Larssons Grus","latLng":"57.28942068964336,12.371839642077695","area":"Bergt\u00e4kt Veddige","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning av eln\u00e4t f\u00f6r ut\u00f6kat abonnemang. F\u00e4rdigst\u00e4lldes 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"F\u00f6rst\u00e4rkning eln\u00e4t","latLng":"57.201300822816805,12.500098790904532","area":"Gubbered","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning av eln\u00e4t i samband med nyanslutningar och solproduktion. Planeras klart 2022.","year":"2021-2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 1","latLng":"57.16569663425607,12.295106882635313","area":"Tofta - E6","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Planeras klart 2022.","year":"2021-22","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 2","latLng":"57.160981974484315,12.283275769063836","area":"Lindberg - Cirkle K","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Planeras klart 2022.","year":"2021-22","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 3","latLng":"57.169795288140534,12.275934960671403","area":"Varberg Nord","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Planeras klart 2022.","year":"2021-22","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 4","latLng":"57.1846328344258,12.268603314802071","area":"Varberg Nord - Torpa","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Planeras klart 2022.","year":"2021-22","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 5","latLng":"57.15044898582692,12.279705083783664","area":"Lindberg - Pilgatan","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Planeras klart 2022.","year":"2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 6","latLng":"57.148915676139076,12.293690800219785","area":"Linberg - Tr\u00f6nninge","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Planeras klart 2022.","year":"2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Kabelarbete nya st\u00e4llverket etapp 7","latLng":"57.13439837794078,12.303726575189197","area":"Tr\u00f6nninge - Holmag\u00e4rde","content":"Kabelarbeten i samband med etablering av nytt st\u00e4llverk i Lindberg som ers\u00e4tter Tofta st\u00e4llverk. Planeras klart 2023.","year":"2022-23","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"V\u00e4ders\u00e4kringsprojekt","latLng":"57.129700788572215,12.458638396524524","area":"Hagakullen","content":"Ers\u00e4tta luftledningar med jordkabel i samband med fiberutbyggnad. Planeras klart 2022.","year":"2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Nybyggnation samt f\u00f6rst\u00e4rkning","latLng":"57.17228116069159,12.387632488757383","area":"Valinge","content":"Nyanslutning samt f\u00f6rst\u00e4rkning av eln\u00e4tet. Planeras klart 2022.","year":"2021-22","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"}]
  • Pågående projekt

  • Planerade projekt

  • Övriga Projekt

  • Avslutade projekt

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.