Mina sidor

Här ser du våra pågående och planerade projekt

Projekten och beskrivningarna i kartan visar en ungefärlig plan av våra större projekt, som kan förändras över tid. Klicka på respektive projekt för en närmare beskrivning.


[{"name":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t","latLng":"57.105468,12.430992999999944","area":"Grimeton","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i Grimeton\/Mj\u00f6avad\/Kan\u00e5sen\u00a0samband med utbyggnad av fiber i omr\u00e5det.\r\nProjektet avslutades\u00a0h\u00f6sten 2018.","year":"2016-2018","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"F\u00f6rst\u00e4rkning eln\u00e4t","latLng":"57.20973666832729,12.221909058105438","area":"K\u00e4rradal-Tr\u00f6nninge","content":"Ny matning fr\u00e5n V\u00e4r\u00f6backa till K\u00e4rradal, T\u00e5ngaberg och Tr\u00f6nninge, f\u00f6r att klara av framtida utbyggnad av boenden och verksamheter i omr\u00e5det.\r\nPlaneras klart 2020.","year":"2016-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t","latLng":"57.349432,12.455711999999948","area":"Horred","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning och v\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad \u00e5t fiberf\u00f6reningen V\u00e4ster om Viskan.\r\nProjektet avslutades sommaren\u00a02018.","year":"2016-2018","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"El och fiberprojekt","latLng":"57.298255501638806,12.394541859179753","area":"Vabr\u00e4nna-Jonsj\u00f6","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning och v\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad Vabr\u00e4nna-Jonsj\u00f6.\r\nProjektet avslutades h\u00f6sten 2018.","year":"2017-2018","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Hus vid travbanan","latLng":"57.1456954,12.24100610000005","area":"Tr\u00f6nningen\u00e4s","content":"Elanslutning till 15 frist\u00e5ende hus. Avslutat 2019.","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"El och Fiber projekt","latLng":"57.202420361410304,12.322014927417058","area":"\u00d6stra Derome","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning och v\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad \u00d6stra Derome.\r\nPlaneras klart\u00a02021.","year":"2019-2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Pilgatan etapp 2","latLng":"57.14346781415226,12.280902027636785","area":"Pilgatan","content":"Elanslutning till Pilgatan, etapp 2, best\u00e5ende av ca 50 st nybyggda villor. Elarbeten f\u00e4rdigst\u00e4llda.","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"N\u00e4r\u00e5-Kamp\u00e5s","latLng":"57.29237252661486,12.646035941894524","area":"N\u00e4r\u00e5-Kamp\u00e5s","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad. F\u00e4rdigst\u00e4llt juni 2019.\r\n\u00a0","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Karl-Gustav","latLng":"57.25672749175216,12.54941879521482","area":"Karl-Gustav","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad i omr\u00e5det. Klart v\u00e5ren 2019.","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Hj\u00f6rne-Bjurum-Steng\u00e5rdshult","latLng":"57.23113979642059,12.252561468261774","area":"Hj\u00f6rne-Bjurum-Steng\u00e5rdshult","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4tet i samband med fiberutbyggnad i samarbete med NasarNet fiber.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02020.","year":"2019-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Hanseg\u00e5rd","latLng":"57.1364356270869,12.29326164677741","area":"Hanseg\u00e5rd","content":"Elanslutning\u00a0till ca 70 st villor. Klart sommar 2019.","year":"2018-2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Istorp\/\u00d6xnevalla","latLng":"57.3376165,12.49758339999994","area":"Istorp\/\u00d6xnevalla","content":"V\u00e4ders\u00e4kring av eln\u00e4t i samband med fiberutbyggnad.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02020.","year":"2018-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Bl\u00e4shammar - nytt bostadsomr\u00e5de","latLng":"57.15603859311265,12.258757710009831","area":"Bl\u00e4shammar","content":"Byggnation av nytt bostadsomr\u00e5de i Bl\u00e4shammar.\r\n47 tomter med frist\u00e5ende hus och 36 l\u00e4genheter. Avslutat 2020.","year":"2019-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"K\u00e4rradals camping","latLng":"57.18488866349459,12.222966312915105","area":"K\u00e4rradal","content":"Ut\u00f6kning av elabonnemang.","year":"2019","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Holmag\u00e4rde industriomr\u00e5de","latLng":"57.12501224069265,12.310914172807363","area":"Holmag\u00e4rde","content":"F\u00f6rberedelse f\u00f6r anslutning av nya verksamheter\u00a0p\u00e5\u00a0industriomr\u00e5de.\r\nF\u00e4rdigst\u00e4lldes\u00a02020.","year":"2019-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Nytt vattentorn ","latLng":"57.106057823685894,12.307759965148061","area":"Tr\u00e4sl\u00f6v","content":"Elanslutning till nytt vattentorn. Justering av befintlig h\u00f6gsp\u00e4nningsledning. Avslutat\u00a02020.","year":"2019-2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Bost\u00e4der","latLng":"57.1416484072793,12.298129626927103","area":"Hallalyckev\u00e4gen","content":"Elanslutning till ca 15 friliggande villor. Avslutat 2020.","year":"2020","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/green-pin.png"},{"name":"Lindberga st\u00e4llverk","latLng":"57.15441849438663,12.289270519763242","area":"Lindberg","content":"Byggnation av nytt st\u00e4llverk 130\/10 kV som ska ers\u00e4tta Tofta st\u00e4llverk.\r\nSt\u00e4llverket dimensioneras f\u00f6r den stora \u00f6kningen av kunder i de V\u00e4stra delarna av eln\u00e4tsomr\u00e5det.\r\nPlaneras klart 2022.","year":"2020-2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"F\u00f6rst\u00e4rkning Derome S\u00e5g","latLng":"57.23609669844292,12.302827922163842","area":"Derome","content":"F\u00f6rst\u00e4rkning av matning till Derome S\u00e5g. Nytt kabelf\u00f6rband fr\u00e5n Veddige st\u00e4llverk till Derome S\u00e5g.\r\nPlaneras utf\u00f6ras 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"F\u00f6rnyelse Veddige st\u00e4llverk","latLng":"57.276883674698844,12.361153721362363","area":"Veddige","content":"F\u00f6rnyelse av 50 kV-st\u00e4llverk samt ut\u00f6kning av 10 kV-st\u00e4llverk i samband med ut\u00f6kad matning till Derome S\u00e5g.\r\nPlaneras klart 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Solcellspark","latLng":"57.159258554635024,12.291007248477444","area":"Lindberg","content":"Anslutning av solcellspark 4 MW. Planeras utf\u00f6ras 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Pilgatan etapp 3","latLng":"57.145601511335784,12.276340959766147","area":"Tr\u00f6nninge","content":"F\u00f6rberedelse f\u00f6r anslutning av nytt bostadsomr\u00e5de med ca 130 boenden. Planeras klart 2022.","year":"2021-2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Fyrkullev\u00e4gen","latLng":"57.148228917211796,12.244917511492979","area":"Tr\u00f6nningen\u00e4s","content":"F\u00f6rberedels f\u00f6r nyanslutning av bostadsomr\u00e5de med ca 50 villatomter. Planeras klart 2022.","year":"2021-2022","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"Loftsg\u00e5rdsv\u00e4gen","latLng":"57.355202988067866,12.46798052036556","area":"Horred","content":"Nyanslutning av bostadshus med 32 l\u00e4genheter. Planeras klart 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"V\u00e5gen vattentorn","latLng":"57.10632664671565,12.30809794369565","area":"Tr\u00e4sl\u00f6v","content":"Tillf\u00e4llig elanslutning till stor byggarbetsplats f\u00f6r byggnation av nytt vattentorn.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/yellow-pin.png"},{"name":"Varbergstunneln","latLng":"57.08003055514606,12.305059440212588","area":"Vareborg","content":"Tillf\u00e4lling elanslutning till stor byggarbetsplats f\u00f6r byggnation av t\u00e5gtunnel\/dubbelsp\u00e5r. Planeras klart 2024.","year":"2021-2024","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"},{"name":"V\u00e4ders\u00e4kringsprojekt","latLng":"57.244033045369946,12.466531254034775","area":"Grimmared Kulla","content":"Ers\u00e4tta luftledning med jordkabel. Planeras klart 2021.","year":"2021","icon":"\/content\/themes\/bliss\/img\/pins\/purple-pin.png"}]
  • Pågående projekt

  • Planerade projekt

  • Övriga Projekt

  • Avslutade projekt

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.