Mina sidor

Övervakningsplan

Enligt lagkrav är vi och alla andra elnätsföretag skyldiga att upprätta en övervakningsplan för elnätsverksamheten som reglerar att företaget agerar opartiskt och neutralt gentemot samtliga elhandelsföretag och elproducerande företag.

Som uppföljning av planen upprättas en årlig rapport som inlämnas till Energimarknadsinspektionen och som dessutom publiceras på vår hemsida.

Här kan du ta del av vår rapport: Årlig rapport för elnät

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.