Mina sidor

Nyheter

2018-10-31

Snart kommer tidningen Din Energi i din brevlåda från oss på Varbergsorten. Den ges ut tre gånger per år.

Läs tidningen här, trevlig läsning!

2018-09-14

Varbergsortens Elkraft och Kullaslätts Fibernät har gjort en överenskommelse om att Varbergsorten övertar Kullaslätts fibernät från den 1 januari 2019.

Ett nytt kapitel påbörjas därmed i Varbergsortens historia och vi ser fram mot att utöka verksamheten med fiber. Eftersom vi är elnätsägare i området har vi redan en naturlig kontaktyta med samtliga Kullaslätts medlemmar. Elnät och fiber är snarlika verksamheter då båda handlar om infrastruktur till hushåll och verksamheter. 

Vi har goda erfarenheter från förläggning av fibernät sedan tidigare, då dessa ofta samförläggs med elledningar. Vår ambition är att på sikt utöka fiberverksamheten inom vårt verksamhetsområde.

Kullaslätts Fibernät bildades år 2011 för att förse hushåll och verksamheter nordöst om Veddige med fiber, från Kullagård till Älgaslätt. Föreningen ha idag ca 100 medlemmar.

”Vår förening bildades för att förse våra medlemmar med fiber. Vi har sedan bildandet av föreningen varit inriktade på att på sikt överlämna fibernätet till en professionell aktör, då vi vare sig har kompetens eller kraft att driva nätet vidare i egen regi över tid. Vi är därför mycket nöjda med att kunna överlämna fibernätet till Varbergsortens Elkraft.”, säger Kullaslätts Fibernäts ordförande Jan Werdelin.

2018-07-03

Inom vårt nätområde har vi fyra laddstationer för din elbil. Laddstolparna finns på följande platser: 

  • Trönninge skola / Tresteget (2 stolpar finns här)
  • Vidhögehallen i Veddige (sim-/sporthall)
  • Åkulla Friluftsgård

 

Laddstolparna har två uttag á 22 kW per stolpe (typ 2) och är kopplade till laddnätverket InCharge. Det kostar 1,50 kr/kWh och betalning kan ske antingen via InCharge mobilapp eller RFID (beställ kostnadsfritt laddkort).

Klimatklivet är delfinansiärer av laddstolparna.

Välkommen att ladda din elbil!

 

2018-05-31

Styrelsen i Varbergsortens Elkraft Ekonomisk Förening har fattat beslut om justerade elnätpriser från och med 1 juli 2018.

Prisjusteringen genomförs på den fasta delen av nätavgiften för säkringskunder och på effektavgiften för effektkunder. Den rörliga överföringsavgiften är oförändrad jämfört med tidigare. Prisjusteringen innebär en total höjning av nätavgiften, med i genomsnitt 3,9 % för våra kunder.

Prisjusteringen genomförs på grund av ökade kostnader för byggnation och underhåll av vårt elnät.

De nya priserna återfinns här. Kontakta kundservice om du har frågor på de nya priserna.

 

2018-05-31

Under maj månad drabbades merparten av våra elnätskunder av ett längre strömavbrott vid två tillfällen. Avbrotten skedde på kvällstid, dels den 8:e och dels den 30:e maj. Vid båda tillfällena dröjde det ca 1 timme och 30 minuter innan strömmen åter var tillbaka.

Båda avbrotten orsakades av att vår leverantör på regionnätet, Ellevio, drabbades av ett haveri i Holmagärde ställverk, vilket fick till följd att merparten av både Varbergsortens Elkrafts elnät och Varberg Energis elnät blev strömlösa. Holmagärde ställverk är en stor knutpunkt i elnätet och ett fel där drabbar därför många kunder.

Vid båda strömavbrotten exploderade en strömtransformator och en mindre brand uppstod. Räddningstjänstens och Ellevios personal infann sig vid båda tillfällena inom 10 min för att begränsa och släcka elden. Efter att branden hade släckts och platsen bedömts som säker att arbeta på gjordes omkopplingar i ställverket av Ellevios personal. Först därefter kunde våra kunder få strömmen åter.

Vi på Varbergsorten Elkraft, liksom våra grannar Varberg Energi, har till vår leverantör Ellevio, ifrågasatt hur ett så stort fel kan inträffa två gånger på samma plats under så kort tid. Ellevio har tagit åt sig av kritiken och tillsatt en expertgrupp för att utreda haverierna. Utredningen är i skrivande stund inte klar, men i nuläget finns ingen annan indikation än att det handlar om ett materialfel i strömtransformatorerna.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.