Just nu har vi strömavbrott och jobbar för att få ordning på detta. Klicka här för mer information.
Mina sidor

Nyheter

2018-07-03

Inom vårt nätområde har vi fyra laddstationer för din elbil. Laddstolparna finns på följande platser: 

  • Trönninge skola / Tresteget (2 stolpar finns här)
  • Vidhögehallen i Veddige (sim-/sporthall)
  • Åkulla Friluftsgård

 

Laddstolparna har två uttag á 22 kW per stolpe (typ 2) och är kopplade till laddnätverket InCharge. Det kostar 1,50 kr/kWh och betalning kan ske antingen via InCharge mobilapp eller RFID (beställ kostnadsfritt laddkort).

Klimatklivet är delfinansiärer av laddstolparna.

Välkommen att ladda din elbil!

 

2018-05-31

Styrelsen i Varbergsortens Elkraft Ekonomisk Förening har fattat beslut om justerade elnätpriser från och med 1 juli 2018.

Prisjusteringen genomförs på den fasta delen av nätavgiften för säkringskunder och på effektavgiften för effektkunder. Den rörliga överföringsavgiften är oförändrad jämfört med tidigare. Prisjusteringen innebär en total höjning av nätavgiften, med i genomsnitt 3,9 % för våra kunder.

Prisjusteringen genomförs på grund av ökade kostnader för byggnation och underhåll av vårt elnät.

De nya priserna återfinns här. Kontakta kundservice om du har frågor på de nya priserna.

 

2018-05-31

Under maj månad drabbades merparten av våra elnätskunder av ett längre strömavbrott vid två tillfällen. Avbrotten skedde på kvällstid, dels den 8:e och dels den 30:e maj. Vid båda tillfällena dröjde det ca 1 timme och 30 minuter innan strömmen åter var tillbaka.

Båda avbrotten orsakades av att vår leverantör på regionnätet, Ellevio, drabbades av ett haveri i Holmagärde ställverk, vilket fick till följd att merparten av både Varbergsortens Elkrafts elnät och Varberg Energis elnät blev strömlösa. Holmagärde ställverk är en stor knutpunkt i elnätet och ett fel där drabbar därför många kunder.

Vid båda strömavbrotten exploderade en strömtransformator och en mindre brand uppstod. Räddningstjänstens och Ellevios personal infann sig vid båda tillfällena inom 10 min för att begränsa och släcka elden. Efter att branden hade släckts och platsen bedömts som säker att arbeta på gjordes omkopplingar i ställverket av Ellevios personal. Först därefter kunde våra kunder få strömmen åter.

Vi på Varbergsorten Elkraft, liksom våra grannar Varberg Energi, har till vår leverantör Ellevio, ifrågasatt hur ett så stort fel kan inträffa två gånger på samma plats under så kort tid. Ellevio har tagit åt sig av kritiken och tillsatt en expertgrupp för att utreda haverierna. Utredningen är i skrivande stund inte klar, men i nuläget finns ingen annan indikation än att det handlar om ett materialfel i strömtransformatorerna.

2018-05-04

Varbergsortens Elkraft och Varbergsorten Elförsäljning har med anledning av den nya dataskyddsförordningen (som träder i kraft 25 maj 2018):

1. ändrat rutiner för behandling av personuppgifter och

2. justerat de allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare både avseende elhandel och elnät.

Läs mer på respektive länk ovan.

 

2018-04-24

Föreningsstämma för Varbergsortens Elkraft hålls på Grimetons Världsarv, tisdag den 8 maj kl. 19.00.

Alla medlemmar är välkomna att deltaga på stämman, dock har endast valda fullmäktige rösträtt.

Före stämman sker en guidad visning av Världsarvet med start kl. 18.00, för den intresserade.

Välkomna!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.