Mina sidor

Nyheter

2022-06-13

Riksdagen har beslutat om ett fortsatt stöd till hushåll som drabbats av de höga elpriserna, avseende elförbrukningen i mars månad.

Elpriskompensationen baseras på hur stor elanvändningen i hushållet var i mars. Maximal kompensation på 1 000 kr/månad erhåller den som har en förbrukning över 2 000 kWh i mars. Den som förbrukar mindre än 400 kWh/månad erhåller ingen kompensation.

Utbetalning av elpriskompensationen för mars planerar vi att påbörja i september. Kompensationen betalas ut automatiskt som avdrag på sin elnätsfaktura och du behöver inte ansöka om pengarna.

Den förra kompensationen som Regeringen beslutade om har vi utbetalat till merparten av våra elnätskunder och den avsåg månaderna december, januari och februari.

Läs mer om elpriskompensationen i Regeringens info, frågor och svar.

Varför kommer pengarna från elnätsföretagen?
De höga elpriserna är kopplade till den el du köper från din elhandlare. Trots det har regeringen bett elnätsföretagen att hantera kompensationen till de berörda kunderna, eftersom de anses bättre rustade att hantera den här typen av kundkontakt och betalningsadministration.

 

2022-06-09

Vi justerar våra elnätspriser från den 1 juli.

Prisjusteringen genomförs på den fasta delen av elnätsavgiften för säkringskunder och på effektavgiften för effektkunder. Den rörliga överföringsavgiften är oförändrad jämfört med tidigare. Prisjusteringen innebär en total höjning av nätavgiften, med i genomsnitt 3,9 % för våra kunder.

Prisjusteringen genomförs främst på grund av ökade kostnader för inköp av nättjänst från överliggande elnät, så kallat Regionnät.
2022-05-19

Torsdag 19 maj och fredag 20 maj besiktigar vi vårt elnät. Besiktning sker från helikopter på låg höjd över kraftledningarna.

 

För frågor eller mer information gällande flygningarna går det bra att kontakta Kundtjänst 0340-64 64 00

2022-04-06

Alla hushåll som har förbrukat mer än 700 kWh i dec, jan eller februari kommer att erhålla den Elpriskompensation som Riksdagen har beslutat. Elnätsföretagen i Sverige ska administrera elpriskompensationen. Max belopp som kan erhållas är 2 000 kr/månad för den som har förbrukat mer än 2 000 kWh/månad.

Vi kommer att utbetala elpriskompensationen till alla Varbergsortens elnätskunder som avdrag på faktura, med start i maj månad. Om kompensationsbeloppet är högre än din faktura, så flyttas det resterande beloppet som ett avdrag till nästa faktura.

Du som kund behöver inte göra något. Det kommer på fakturan tydligt framgå hur stor kompensation som du har fått för respektive månad.

Läs Regeringens frågor och svar om Elpriskompensationen här. I Regerings text finns även information om den föreslagna kompensationen för mars månad, den är dock inte beslutad av Riksdagen ännu.

 

2022-03-01

Riksdagen har nu beslutat om ett stöd till hushåll som drabbats hårt av de höga elpriserna. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur mycket du kan få i kompensation.

Elpriskompensationen gäller för de tre vintermånaderna december 2021 samt januari och februari 2022 och baseras på hur stor elanvändning hushållet har varje månad. Maximal kompensation på 2 000 kr/månad erhåller den som har en förbrukning över 2 000 kWh/månad. Den som förbrukar mindre än 700 kWh/månad erhåller ingen kompensation. Läs mer om kompensationsnivåerna här.

Vad händer nu?
Riksdagen beslutade den 24 februari att gå vidare med förslaget.

När betalas pengarna ut?
Det återstår ett antal steg innan ersättningen kan betalas ut. Kammarkollegiet ska meddela när de kan betala ut pengar till elnätsföretagen och samtidigt ska elnätsföretagen sätta sina processer för utbetalning. Vilket fakturaintervall varje kund har påverkar också när utbetalningen kommer kunna ske. Exakt när varje hushåll får sitt stöd är alltså fortfarande osäkert.

Behöver jag göra något?
Hushållen kommer att få kompensationen automatiskt som avdrag på sin elnätsfaktura och behöver inte ansöka om pengarna.

Varför kommer pengarna från elnätsföretagen?
De höga elpriserna är kopplade till den el du köper från din elhandlare. Trots det har regeringen bett elnätsföretagen att hantera kompensationen till de berörda kunderna, eftersom de anses bättre rustade att hantera den här typen av kundkontakt och betalningsadministration.

Regeringens info, frågor och svar

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.