Mina sidor

Nyheter

2018-12-21

Vi söker nu en ekonomiansvarig med helhetsansvar för vår ekonomi, att ersätta vår nuvarande ekonomiansvarig som lämnar oss under våren för nya utmaningar.

Välkommen att ansöka senast den 20 januari.

Läs mer om tjänsten här.

2018-12-04

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2) samt för försäljning av el till konsument, EL 2012 K (rev 2). De fullständiga avtalsvillkoren återfinns på vår hemsida under avtalsvillkor elnät samt avtalsvillkor elhandel.

Den bestämmelse som tidigare funnits i NÄT 2012 K samt EL 2012 K avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De bestämmelser som rör försäljning på distans i EL 2012 K och utanför affärslokaler samt ångerrätt – punkt 2.2 A och 2.2 B – har anpassats till de nya regler som införts i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). De nya reglerna innebär i huvudsak att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingås efter säljsamtalet. Dvs. det som sägs i samtalet är att betrakta som ett anbud från elhandelsföretaget. Elhandelsföretaget ska skriftligen bekräfta anbudet till konsumenten och avtal ingås genom att konsumenten skriftligen accepterar anbudet efter telefonsamtalet. Lämnas inte sådan skriftlig accept är avtalet ogiltigt. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa den dag avtalet ingås, under förutsättning att konsumenten fått lagstadgad information om ångerrätten.

2018-11-27

Från och med den 1 januari 2019 höjs energiskatten på el med 1,6 öre/kWh, från 33,1 öre/kWh till 34,7 öre/kWh.

2018-10-31

Snart kommer tidningen Din Energi i din brevlåda från oss på Varbergsorten. Den ges ut tre gånger per år.

Läs tidningen här, trevlig läsning!

2018-09-14

Varbergsortens Elkraft och Kullaslätts Fibernät har gjort en överenskommelse om att Varbergsorten övertar Kullaslätts fibernät från den 1 januari 2019.

Ett nytt kapitel påbörjas därmed i Varbergsortens historia och vi ser fram mot att utöka verksamheten med fiber. Eftersom vi är elnätsägare i området har vi redan en naturlig kontaktyta med samtliga Kullaslätts medlemmar. Elnät och fiber är snarlika verksamheter då båda handlar om infrastruktur till hushåll och verksamheter. 

Vi har goda erfarenheter från förläggning av fibernät sedan tidigare, då dessa ofta samförläggs med elledningar. Vår ambition är att på sikt utöka fiberverksamheten inom vårt verksamhetsområde.

Kullaslätts Fibernät bildades år 2011 för att förse hushåll och verksamheter nordöst om Veddige med fiber, från Kullagård till Älgaslätt. Föreningen ha idag ca 100 medlemmar.

”Vår förening bildades för att förse våra medlemmar med fiber. Vi har sedan bildandet av föreningen varit inriktade på att på sikt överlämna fibernätet till en professionell aktör, då vi vare sig har kompetens eller kraft att driva nätet vidare i egen regi över tid. Vi är därför mycket nöjda med att kunna överlämna fibernätet till Varbergsortens Elkraft.”, säger Kullaslätts Fibernäts ordförande Jan Werdelin.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.