Mina sidor

Nyheter

2017-09-11 12:00:00

Det går fortsatt bra i vår verksamhet och vi kan även i år dela ut en medlemsrabatt till våra medlemmar. Den totala rabatten som delas ut år 2017 är 3,3 miljoner kr.

Rabatten fördelas till samtliga medlemmar efter gjorda nätinköp och utbetalas som avdrag på ordinarie fakturor under perioden september till november.

Om medlemsinsatsen ännu inte är fullbetald ökas istället insatskapitalet i föreningen. Medlemsrabatten kan medföra att fakturabeloppet blir negativt. Om så är fallet överförs den negativa summan som ett avdrag på nästkommande faktura

2017-06-19 15:00:00

Som en del i energiöverenskommelsen har Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag med 3 öre från 1 juli 2017.

Energiskatten på el är idag 29,5 öre/kWh exkl. moms. Från 1 juli kommer den att vara 32,5 öre/kWh exkl. moms.

 

2017-05-29 08:00:00

Våra elnätspriser höjs från och med 1 juli 2017.

Prisjusteringen genomförs endast på den fasta delen av nätavgiften för säkringskunder och på effektavgiften för effektkunder. Den rörliga överföringsavgiften är oförändrad jämfört med tidigare. Prisjusteringen innebär en total höjning av nätavgiften, med i genomsnitt 2,5 % för våra kunder.

Prisjusteringen genomförs på grund av ökade kostnader för byggnation och underhåll av vårt elnät.

Den nya prislistan återfinns på hemsidan under Elnät - Elnätpriser. Kontakta oss om du har frågor kring prisjusteringen.

 

2017-04-06 11:00:00

Under vecka 15, med start 10 april kommer vi att utföra flygbesiktning av vårt elnät. Besiktningen sker från helikopter på låg höjd över kraftledningarna.

För frågor eller information gällande flygningarna ring: 0340-64 64 00 eller 0340-64 64 05.

 

2017-01-27 17:00:00

Från och med 1 januari 2017 behöver du inte vara momsregistrerad som solelproducent, under förutsättning att du omsätter mindre än 30 000 kr/år. Det innebär att du inte behöver deklarera moms för den ersättning som du erhåller för solelproduktionen som levereras in på elnätet. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida, sök på "momsbefrielse".

Om du redan är momsregistrerad och uppfyller kraven för befrielse av momsredovisning ska du lämna en ändringsanmälan till Skatteverket för att bli befriad från moms. Avregistreringen görs på Skatteverkets ändringsblankett SKV 4639.

Meddela oss via e-post eller telefon 0340-64 64 00 om du är befriad från momsplikt så kommer vi framöver att avräkna din ersättning för solelproduktion utan moms.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.