Mina sidor

Nyheter

2019-02-21

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har gett ut en vägledning med anledning av många klagomål från konsumenter och näringsidkare som har känt sig lurade av en elleverantör. Ärendena avser ogiltiga fullmakter och oönskade avtalsöverlåtelser.

I bifogad länk kan du läsa om råd och tips för de vanligaste frågorna. Länk till vägledning.

2018-12-04

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument), NÄT 2012 K (rev 2) samt för försäljning av el till konsument, EL 2012 K (rev 2). De fullständiga avtalsvillkoren återfinns på vår hemsida under avtalsvillkor elnät samt avtalsvillkor elhandel.

Den bestämmelse som tidigare funnits i NÄT 2012 K samt EL 2012 K avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De bestämmelser som rör försäljning på distans i EL 2012 K och utanför affärslokaler samt ångerrätt – punkt 2.2 A och 2.2 B – har anpassats till de nya regler som införts i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). De nya reglerna innebär i huvudsak att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingås efter säljsamtalet. Dvs. det som sägs i samtalet är att betrakta som ett anbud från elhandelsföretaget. Elhandelsföretaget ska skriftligen bekräfta anbudet till konsumenten och avtal ingås genom att konsumenten skriftligen accepterar anbudet efter telefonsamtalet. Lämnas inte sådan skriftlig accept är avtalet ogiltigt. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa den dag avtalet ingås, under förutsättning att konsumenten fått lagstadgad information om ångerrätten.

2018-11-27

Från och med den 1 januari 2019 höjs energiskatten på el med 1,6 öre/kWh, från 33,1 öre/kWh till 34,7 öre/kWh.

2018-10-31

Snart kommer tidningen Din Energi i din brevlåda från oss på Varbergsorten. Den ges ut tre gånger per år.

Läs tidningen här, trevlig läsning!

2018-09-14

Varbergsortens Elkraft och Kullaslätts Fibernät har gjort en överenskommelse om att Varbergsorten övertar Kullaslätts fibernät från den 1 januari 2019.

Ett nytt kapitel påbörjas därmed i Varbergsortens historia och vi ser fram mot att utöka verksamheten med fiber. Eftersom vi är elnätsägare i området har vi redan en naturlig kontaktyta med samtliga Kullaslätts medlemmar. Elnät och fiber är snarlika verksamheter då båda handlar om infrastruktur till hushåll och verksamheter. 

Vi har goda erfarenheter från förläggning av fibernät sedan tidigare, då dessa ofta samförläggs med elledningar. Vår ambition är att på sikt utöka fiberverksamheten inom vårt verksamhetsområde.

Kullaslätts Fibernät bildades år 2011 för att förse hushåll och verksamheter nordöst om Veddige med fiber, från Kullagård till Älgaslätt. Föreningen ha idag ca 100 medlemmar.

”Vår förening bildades för att förse våra medlemmar med fiber. Vi har sedan bildandet av föreningen varit inriktade på att på sikt överlämna fibernätet till en professionell aktör, då vi vare sig har kompetens eller kraft att driva nätet vidare i egen regi över tid. Vi är därför mycket nöjda med att kunna överlämna fibernätet till Varbergsortens Elkraft.”, säger Kullaslätts Fibernäts ordförande Jan Werdelin.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.