Mina sidor

Nyheter

2022-04-06

Alla hushåll som har förbrukat mer än 700 kWh i dec, jan eller februari kommer att erhålla den Elpriskompensation som Riksdagen har beslutat. Elnätsföretagen i Sverige ska administrera elpriskompensationen. Max belopp som kan erhållas är 2 000 kr/månad för den som har förbrukat mer än 2 000 kWh/månad.

Vi kommer att utbetala elpriskompensationen till alla Varbergsortens elnätskunder som avdrag på faktura, med start i maj månad. Om kompensationsbeloppet är högre än din faktura, så flyttas det resterande beloppet som ett avdrag till nästa faktura.

Du som kund behöver inte göra något. Det kommer på fakturan tydligt framgå hur stor kompensation som du har fått för respektive månad.

Läs Regeringens frågor och svar om Elpriskompensationen här. I Regerings text finns även information om den föreslagna kompensationen för mars månad, den är dock inte beslutad av Riksdagen ännu.

 

2022-03-01

Riksdagen har nu beslutat om ett stöd till hushåll som drabbats hårt av de höga elpriserna. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur mycket du kan få i kompensation.

Elpriskompensationen gäller för de tre vintermånaderna december 2021 samt januari och februari 2022 och baseras på hur stor elanvändning hushållet har varje månad. Maximal kompensation på 2 000 kr/månad erhåller den som har en förbrukning över 2 000 kWh/månad. Den som förbrukar mindre än 700 kWh/månad erhåller ingen kompensation. Läs mer om kompensationsnivåerna här.

Vad händer nu?
Riksdagen beslutade den 24 februari att gå vidare med förslaget.

När betalas pengarna ut?
Det återstår ett antal steg innan ersättningen kan betalas ut. Kammarkollegiet ska meddela när de kan betala ut pengar till elnätsföretagen och samtidigt ska elnätsföretagen sätta sina processer för utbetalning. Vilket fakturaintervall varje kund har påverkar också när utbetalningen kommer kunna ske. Exakt när varje hushåll får sitt stöd är alltså fortfarande osäkert.

Behöver jag göra något?
Hushållen kommer att få kompensationen automatiskt som avdrag på sin elnätsfaktura och behöver inte ansöka om pengarna.

Varför kommer pengarna från elnätsföretagen?
De höga elpriserna är kopplade till den el du köper från din elhandlare. Trots det har regeringen bett elnätsföretagen att hantera kompensationen till de berörda kunderna, eftersom de anses bättre rustade att hantera den här typen av kundkontakt och betalningsadministration.

Regeringens info, frågor och svar

2022-02-28

Varbergsortens Elkraft håller Distriktsmöte den 21 mars kl. 18.00 på Restaurang Viskan i Veddige.

På Distriktsmötet sker val av fullmäktige i föreningen för en tid av 3 år.

All medlemmar är välkomna.

2022-01-31

Stormen Malik har drabbat stora delar av Södra Sverige under helgen 29-20 januari. Vi gick därför upp i beredskap inför helgen för att snabbt kunna felavhjälpa vid behov.

Vi kan med glädje konstatera att hela helgen avlöpte utan ett enda strömavbrott hos våra kunder. Det är ett bra kvitto på att de stora investeringar som vi har gjort de senaste åren har gett resultat. Över 90 % av vårt elnät är numera nedgrävt med elkabel i marken.

2022-01-24

Regeringen har beslutat om kompensation för höga elpriser till hushåll i Sverige med hög elförbrukning.

Kompensationen ska enligt förslaget ske som avdrag på kunders elnätsfakturor och administreras av Sveriges alla elnätsbolag. De hushåll med högst elförbrukning kan erhålla upp till 6 000 kronor i kompensation. De med lägre elförbrukning får en lägre kompensation enligt en fallande skala.

Mer information finns att läsa på Regeringens hemsida på denna länk. Beslutet ska godkännas av Sveriges Riksdag i februari innan det kan verkställas.

Efter att ett beslut har fattats i Riksdagen kommer vi att påbörja arbetet med elpriskompensationen. I samband med det kommer vi även att presentera en tidplan för när kompensationen kan erhållas. 

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.