Mina sidor

Status Vindkraft Derome

2014-01-09 10:00:00

Samtliga sex vindkraftverk har nu monterats och det sista verket togs i drift och började producera el den 30 december 2013.

Verken är nu i provdrift av leverantören och planerat datum för övertagande av verken är den 1 februari 2014.

Projektet har haft en god framfart och följt den planerade tidplanen med endast några få dagars avvikelse.

Erbjudande om vindkraftandelar har erbjudits till medlemmar i Varbergsortens Elkraft ek. för. Drygt 200 medlemmar har hittills ansökt om totalt ca 1 800 andelar. Konstituerande årsmöte för den nya Vindkraftföreningen (Varbergsortens Vind) planeras att hållas i februari.

Via nedanstående länk kan du se bilder från byggnationen av vindkraftpark Derome

Film Vindkraft Derome

 

2013-11-14

Arbete med väg och fundament är nu avslutat.

Leverans av vindkraftverken från Vestas och montering av dem påbörjades den 10 november. Samtliga sex verk planeras vara färdigmonterade innan årsskiftet.

Projektet håller både kostnadskalkyler och tidplan än så länge.

 

2013-08-09

All skogning i terrängen är klar. Arbete med att anlägga vägar till verksplatserna pågår och har pågått hela sommaren.

Vägen upp till verk 5 och 6 är i det närmaste klar och arbete för fundament till verk 5 och 6 pågår. Väg och fundamentsarbeten till verk 3 och 4 utförs i augusti/september. För verk 1 och 2 påbörjas arbeten med väg och fundament efter den 15 september.

Leverans av vindkraftverken planeras i oktober och uppsättning av dem beräknas slutföras före årsskiftet.

 

013-04-22

Upphandlingen av vindkraftverk till vindkraftparken i Västra Derome är nu avslutad.
Vestas blir leverantör av verken och det blir Vestas V90 turbiner med en tornhöjd på 105 m och en rotordiameter på 90 m. Verken kommer att levereras under oktober/november och beräknad idrifttagning är under december 2013/januari 2014.

Just nu pågår detaljplanering av vägar och fundament. Byggstart beräknas ske v 19 och pågå fram t o m v 44. Mellan den 20 maj och 15 september kommer det inte att bedrivas anläggningsarbeten på verk 1 och 2. Detta utifrån beslut i tillståndet avseende häckande fåglar.

 

2013-04-04

Vindkraftparken kommer enligt  planering att börja byggas under året och färdigställas första kvartalet 2014. Detaljplanering av vägar och övriga verksamheter påbörjas ute i området under vecka 15. Detta innebär att fordon  och personal som arbetar med dessa frågor kommer att röra sig i området från och med vecka 15.

Kontakter kommer att etableras med boende i närområdet som kommer att beröras av vägfrågor m.m. Vi kommer fortlöpande att lägga ut information på hemsidan om projektets framfart.

Vid frågor om projektet kontakta: Projektledare Kent Lyngåker tel 070-3284558 eller via mail kent.lyngaker@varbergenergi.se

Vindkraftparken innehåller 6 stycken vindkraftverk och Varbergsortens Elkraft är 25%-delägare i parken. Andelsägande i parken kommer att erbjudas till medlemmar i Varbergsortens Elkraft ekonomisk förening.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.