Mina sidor

Övertagande av fibernät

2018-09-14 15:00:00

Varbergsortens Elkraft och Kullaslätts Fibernät har gjort en överenskommelse om att Varbergsorten övertar Kullaslätts fibernät från den 1 januari 2019.

Ett nytt kapitel påbörjas därmed i Varbergsortens historia och vi ser fram mot att utöka verksamheten med fiber. Eftersom vi är elnätsägare i området har vi redan en naturlig kontaktyta med samtliga Kullaslätts medlemmar. Elnät och fiber är snarlika verksamheter då båda handlar om infrastruktur till hushåll och verksamheter. 

Vi har goda erfarenheter från förläggning av fibernät sedan tidigare, då dessa ofta samförläggs med elledningar. Vår ambition är att på sikt utöka fiberverksamheten inom vårt verksamhetsområde.

Kullaslätts Fibernät bildades år 2011 för att förse hushåll och verksamheter nordöst om Veddige med fiber, från Kullagård till Älgaslätt. Föreningen ha idag ca 100 medlemmar.

”Vår förening bildades för att förse våra medlemmar med fiber. Vi har sedan bildandet av föreningen varit inriktade på att på sikt överlämna fibernätet till en professionell aktör, då vi vare sig har kompetens eller kraft att driva nätet vidare i egen regi över tid. Vi är därför mycket nöjda med att kunna överlämna fibernätet till Varbergsortens Elkraft.”, säger Kullaslätts Fibernäts ordförande Jan Werdelin.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.