Mina sidor

Företagets historia

Varbergsortens Elkraft har sin grund i de små distributionsföreningar som bildades i början av 1900-talet i syfte att tillhandahålla elström till befolkningen i bygden. 1964 bildades Varbergsortens Elkraft av föreningarna Tofta, Himledalens, Viske Eldistributionsförening och Hallands Läns elektriska förening. Senare tillkom föreningarna i Södra Mark och Karl Gustav.

När elektrifieringen startade i början av 1900-talet var förutsättningarna för tillgång till elproduktion och överföringsledningar väldigt olika inom olika delar av landet. Kvarnar och sågar som drevs med vattenkraft hade funnits länge och tekniken att utvinna kraft var väl känd. Det var ofta runt sådana anläggningar som enkla distributionsnät byggdes ut, för att förse gårdarna med i första hand belysning.

I Halland fanns en redan etablerad tradition, att genom samarbete i ekonomiska föreningar driva verksamheter som krävde stora investeringar. Inom vårt område fanns olika former av föreningar. Dels större enheter som omfattade högspänningsnät, dels mindre som endast svarade för lågspänningsnätet under en transformatorstation.

Lokala eldistributionsföreningar
När bygden var helt elektrifierad i slutet av 1950-talet fanns flera aktörer i området: Träslövs Eldistributionsförening (Edf), Himledalens Edf, YKA (Skällingeområdet), Tofta Edf, Viske Edf, Södra Marks Edf, Karl Gustavs Edf och Vasse Elverk AB.

De lokala föreningarna bidrog till att området relativt snabbt kunde elektrifieras till överkomliga kostnader. Stora delar av lågspänningsnätet byggdes av abonnenterna och medlemmarna själva eftersom föreningarna saknade fast anställd personal. Föreningarna brottades ständigt med ekonomiska svårigheter. Det ursprungliga nätet började bli föråldrat samtidigt som kraven på leveranskvalitét ökade. Behovet av utbyggnad till nya områden var stort och man började undersöka andra alternativ.

Sammanslagning
Diskussioner mellan aktörerna i våra bygder resulterade i att föreningarna Viske, Tofta, Himledalen och konsultföretaget Hallands Läns Elektriska förening den 10 juli 1964 bildade Varbergsortens Elkraft ekonomisk förening. Nu hade företaget fått den ekonomiska styrka som möjliggjorde nödvändiga investeringar. Antalet nätkunder var vid starten ca 3800 st.

1976 tillkom föreningarna i Södra Mark och Karl-Gustav och 1200 nätkunder tillfördes.

Hösten 1977 köptes industrifastigheten i Veddige, som byggdes om och togs i bruk under påföljande sommar. Efterhand avvecklades de lokala förråden och företagets hela verksamhet är numera samlad i Veddige.

1980 förvärvades Vasse Elverk AB med distribution i Horreds samhälle med ca 700 nätkunder

1988 köptes ett distributionsområde i Skällinge med tillhörande mottagningsstation från Sydkraft.

Historiskt var medlemmarnas insatser i form av kapital en förutsättning för föreningens verksamhet. Nuvarande medlemskap har ofta sin grund i andelar som tecknats i någon av ursprungsföreningarna. Därför är medlemstätheten avsevärt lägre inom de områden som saknat lokal förening, som Horred och Skällinge. Andelar i de gamla föreningarna har vid fusionerna ersatts med motsvarande värde i den nuvarande.

Elhandel, elproduktion och fibernät
1996 bildades Varbergsortens Elförsäljning AB i samband med avregleringen av elmarknaden.

2001 förvärvades Minikraft i Veddige AB med tillhörande vattenkraftstationer i Horred och Veddige.

2012 förvärvades två vindkraftverk, Kärragården 1 och 2 i Ystads kommun.

2013 byggdes Västra Derome vindkraftpark som är den första och hittills enda vindkraftparken i Varbergsortens nätområde. Föreningen ägde inledningsvis 1,5 verk i parken.

2014 bildades Varbergsortens Vind ekonomisk föreningen, där medlemmar i Varbergsortens Elkraft kan köpa vindandelar. Minikraft i Veddige AB sålde 0,5 vindkraftverk i Västra Derome vindkraftpark till vindföreningen vid bildandet.

2014 köptes ett vindkraftverk, Mörkåsen 1, ca 40 km sydväst om Sundsvall.

2016 såldes Vasse vattenkraftverk i Horred.

2019 övertogs Kullaslätts Fibernät och föreningen blev därmed en aktör inom fiber.

2020 sålde Minikraft i Veddige ett kvarts vindkraftverk i V Derome vindkraftpark till Varbergsortens Vind ek. för. Vindföreningen äger därmed 3/4 vindkraftverk i parken.

2021 köptes två vindkraftverk, Naglarp 1 och 2 i Falköpings Kommun.

Mer information
För att få en mer detaljerad beskrivning över företagets historia hänvisar vi till den jubileumsbok som producerades 2014. Kontakta kundservice så skickar vi ett exemplar.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.