Mina sidor

Ansökan vindandelar

Varbergsortens Vind ekonomisk föreningen tillhandahåller vindkraftproducerad el till sina medlemmar. Endast medlemmar i Varbergsortens Elkraft ek. för. kan ansöka om medlemskap i Varbergsortens Vind.

Medlemsinsatsen är 5 000 kr per andel och berättigar till en leverans om 1 000 kWh/år. Vid inträdet faktureras hela insatsen och medlemskap erhålls då den till fullo är betald. Medlemmen betalar en serviceavgift som för närvarande uppgår till 30 öre/kWh exkl. energiskatt och moms för de andelar som har köpts. Antalet andelar som varje medlem har möjlighet att söka får högst uppgå till 80% av dennes årsförbrukning. Andelsägaren ska köpa kompletteringselen av Varbergsortens Elförsäljning AB.

Välkommen att bli medlem och andelsägare i Varbergsortens Vind ekonomisk förening genom att fylla i denna medlemsanmälan. Bekräftelse om medlemskap skickas ut efter godkänd ansökan och erlagd insats för andelar. Debitering av vindel, kompletteringsel och nätavgifter görs månadsvis.

Om det ej finns andelar till försäljning ställs den sökande på kölista till dess andelar finns tillgängliga.

Vindandelsruta*

Varbergsortens Elkraft behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden för elnätsleverans.
Läs mer om behandlingen av personuppgifter.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.