Mina sidor

Frågor och svar Vindandelar

Här hittar ni de vanligast förekommande frågorna om Vindkraftandelar i Varbergsortens Vind:


Vad kostar en Vindkraftandel och hur många kWh motsvarar en andel?
Svar: En andel som köps och säljs genom Varbergsortens Elkraft försorg kostar 5000 kr och motsvarar 1000 kWh. Vindandelen är momsfri.

Hur många andelar får jag köpa?
Svar: Maximalt så många andelar som motsvarar 80% av egen elförbrukning avrundat nedåt till jämt 1000-tal kWh.

Vad händer om min elförbrukning minskar i framtiden och min förbrukning är mindre än vad andelarna berättigar till i uttag?
Svar: Medlemmen får utnyttja sina andelar till hela sin förbrukning. Andelar som inte täcks av elförbrukningen nyttjas inte, men kan behållas av medlemmen om denne tror att elförbrukningen kommer att öka i framtiden och således nyttjas då. Andelar som inte utnyttjas av medlemmen tillfaller föreningen.

Måste jag vara medlem i Varbergsortens Elkrafts ekonomiska förening för att köpa vindandelar?
Svar: Ja, det krävs ett medlemskap för att kunna köpa andelar i Vindkraftföreningen.

Hur fördelas mina vindandelar under året?
Svar: Fakturering sker månadsvis för alla som har vindandelar. Varje medlems andelar fördelas lika mellan årets 12 månader, det vill säga en tolftedel varje månad. Om din elförbrukning för en månad är mindre än din andel, så skjuts överskottet till nästa månad. Förbrukas den inte heller denna månad så skjuts överskottet vidare till nästa månad och så vidare. Den 30 april varje år förfaller ej nyttjade vindandelar och tillfaller Varbergsortens Vind. Det är därför viktigt att inte ha fler andelar än den egna elförbrukningen.

Kan jag sälja mina andelar?
Svar: Om föreningens ekonomi tillåter det kan andelen säljas tillbaka till föreningen. Du kan även sälja andelarna till vem du önskar förutsatt att personen/företaget är medlem i Varbergsortens Elkraft ekonomisk förening. Köparen förbinder sig att följa föreningens stadgar samt teckna elhandelsavtal med Varbergsortens Elförsäljning AB.

Kan jag låta mina andelar vara vilande?
Nej, föreningen tillåter ej att andelar är vilande. En andel ska alltid vara kopplad till ett aktivt elabonnemang.
 

Vad kostar andelselen?
Svar: Serviceavgiften är rörlig och sätts till 65 % av Varbergsortens Elförsäljnings rörliga elpris månad för månad.

Vad är Serviceavgift?
Svar: Serviceavgiften skall dels motsvara kostnad för drift/underhåll samt fondering för framtida ersättning av vindkraftverket. Avgiften ska även täcka upp för skillnaden i intäkt för vindkraftproduktion jämfört med kostnaden för inköp av medlemmarnas elförbrukning. Denna skillnad har ökat med åren, då vi har fått allt mer vindkraftproduktion i Sverige. Dagar med lite vind har generellt ett högt elpris och dagar med mycket vind har ett lågt elpris.

Var är det för pris som gäller för kompletteringselen, dvs den el som inte täcks av vindkraftandelar?
Svar: Du tecknar ett elhandelsavtal enligt de prisalternativ som Varbergsortens Elförsäljning erbjuder till sina övriga kunder.
 

Vad händer med andelarna om jag flyttar?
Svar: Om du har ett elabonnemang dit du flyttar kan du ta med andelarna under förutsättning att du kvarstår som elhandelskund hos Varbergsortens Elförsäljning AB.

Hur lång livstid har vindkraftverken och vad händer sedan?
Svar: Livstiden är kalkylerad till åtminstone 25 år. Vad som händer därefter beslutar medlemmarna om, men det avsätts kontinuerligt pengar för att möjliggöra en reinvestering.

Är vindkraftverken försäkrade? Gäller det i så fall även produktionsbortfall på grund av skada?
Svar: Ja, i båda fallen. Viss karenstid finns vid skada.

Vilken effekt har vindkraftverken och vid vilken vindhastighet börjar de generera ström? Finns det någon övre gräns?
Svar: Verkets effekt är 2 MW för och det förväntas producera ca 6 000 000 kWh/år. Det börjar generera ström vid en vind på ca 3,5 m/s och stoppas när det blåser ca 25 m/s.

Vem sköter administrationen av vindföreningen?

Svar: Vindföreningen köper administrationstjänst av Varbergsortens Elkraft för att hantera skötseln av föreningen.

Hur ser den ekonomiska kalkylen ut för en vindandel?

Tabellen och kalkylen nedan visar en jämförelse mellan att köpa el genom vindandelar och normalt elhandelsavtal med Rörligt elpris.

Med ett antaget rörligt elpris på 80 öre/kWh exkl. moms så blir besparingen med vindandelar 35 öre/kWh inkl. moms vilket motsvarar 350 kr per år och andel (1 000 kWh). Det motsvarar i sin tur en avkastning på 7 % på insatt kapital (5 000 kr).
Kalkylen är beroende av vilket elpris man jämför med. Ett elpris på 150 öre/kWh exkl. moms ger en avkastning på 13 % och ett elpris på 50 öre/kWh exkl. moms ger en avkastning på 4 %.

  Rörligt elpris (öre/kWh) Vindel (öre/kWh)
Elpris (ex. moms) 80 0
Serviceavgift 0 52
Moms 25 % 20 13
Totalt 100 65

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.