Mina sidor

Frågor och svar Vindandelar

Här hittar ni de vanligast förekommande frågorna om Vindkraftandelar i Varbergsortens Vind:


Vad kostar en Vindkraftandel och hur många kWh motsvarar en andel?
Svar: En andel kostar 5000 kr och motsvarar 1000 kWh. Vindandelen är momsfri.

Hur många andelar får jag köpa?
Svar: Maximalt så många andelar som motsvarar 80% av egen elförbrukning avrundat nedåt till jämt 1000-tal kWh.

Vad händer om min elförbrukning minskar i framtiden och min förbrukning är mindre än vad andelarna berättigar till i uttag?
Svar: Medlemmen får utnyttja sina andelar till hela sin förbrukning. Andelar som inte täcks av elförbrukning kan antingen avyttras till föreningen eller på öppna marknaden. Andelen kan också ligga vilande i väntan på att elförbrukningen ska gå upp eller att medlemmen väljer att avyttra. Utdelning på andelar som inte kan utnyttjas av medlemmen tillfaller föreningen.

Måste jag vara medlem i Varbergsortens Elkrafts ekonomiska förening för att köpa vindandelar?
Svar: Ja, det krävs ett medlemskap för att kunna köpa andelar i Vindkraftföreningen.

Hur fördelas mina vindandelar under året?
Svar: Fakturering sker månadsvis för alla som har vindandelar. Varje medlems andelar fördelas lika mellan årets 12 månader, det vill säga en tolftedel varje månad. Om din elförbrukning för en månad är mindre än din andel, så skjuts överskottet till nästa månad. Förbrukas den inte heller denna månad så skjuts överskottet vidare till nästa månad och så vidare. Den 30 april varje år förfaller ej nyttjade vindandelar och tillfaller Varbergsortens Vind. Det är därför viktigt att inte ha fler andelar än den egna elförbrukningen.

Kan jag sälja mina andelar?
Svar: Om föreningens ekonomi tillåter det kan andelen säljas tillbaka till föreningen. Du kan sälja andelarna till vem du önskar förutsatt att personen/företaget har elabonnemang i Sverige. Köparen förbinder sig att följa föreningens stadgar samt teckna elhandelsavtal med Varbergsortens Elförsäljning AB.

Vad kostar andelselen?
Svar: Serviceavgiften är 30 öre/kWh exkl moms och 37,50 öre/kWh inkl. moms. En prisjustering av serviceavgiften gjordes 1 januari 2022 från 23 till 30 öre/kWh exkl. moms.
 

Vad är Serviceavgift?
Svar: Serviceavgiften skall motsvara kostnad för drift/underhåll samt fondering för framtida ersättning av vindkraftverket.

Var är det för pris som gäller för kompletteringselen, dvs den el som inte täcks av vindkraftandelar?
Svar: Du tecknar ett elhandelsavtal enligt de prisalternativ som Varbergsortens Elförsäljning erbjuder till sina övriga kunder.

Vad händer med andelarna om jag flyttar?
Svar: Om du har ett elabonnemang dit du flyttar kan du ta med andelarna under förutsättning att du kvarstår som elhandelskund hos Varbergsortens Elförsäljning AB.

Hur lång livstid har vindkraftverken och vad händer sedan?
Svar: Livstiden är kalkylerad till åtminstone 25 år. Vad som händer därefter beslutar medlemmarna om, men det avsätts kontinuerligt pengar för att möjliggöra en reinvestering.

Är vindkraftverken försäkrade? Gäller det i så fall även produktionsbortfall på grund av skada?
Svar: Ja, i båda fallen. Viss karenstid finns vid skada.

Vilken effekt har vindkraftverken och vid vilken vindhastighet börjar de generera ström? Finns det någon övre gräns?
Svar: Verkets effekt är 2 MW för och det förväntas producera ca 6 000 000 kWh/år. Det börjar generera ström vid en vind på ca 3,5 m/s och stoppas när det blåser ca 25 m/s.

Vem sköter administrationen av vindföreningen?

Svar: Vindföreningen köper administrationstjänst av Varbergsortens Elkraft för att hantera skötseln av föreningen.

Hur ser den ekonomiska kalkylen ut för en vindandel?

Tabellen nedan visar en jämförelse mellan att köpa el genom vindandelar och till ett typiskt 3-års fastprisavtal. Besparingen med vindandelar i detta exempel är 25 öre/kWh inkl. moms vilket motsvarar 250 kr per år och andel (1 000 kWh). Det motsvarar i sin tur en avkastning på 5 % på insatt kapital (5 000 kr).
Kalkylen är starkt beroende av vilket elpris man jämför med. Ett framtida elpris på 65 öre/kWh ger en avkastning på 8,8 % och ett elpris på 35 öre/kWh ger en avkastning på 1,2 %.

  Fastprisavtal (öre/kWh) Vindel (öre/kWh)
Elpris 50 0
Serviceavgift 0 30
Moms 25 % 12,5 7,5
Totalt 62,5 37,5

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.