Mina sidor

Prisrekommendationer och historik

Vintern är på väg att lämna oss och den blev sammanfattningsvis relativt mild och nederbördsfattig. De senaste veckorna har vi dock fått ta emot nederbördsmängder som motsvarar mer än normala i områden för vattenmagasin för Nordens vattenkraft. Detta har gjort att underskottet i vattenmagasinen har förbättrats och elpriserna därmed har sjunkit. Vi har dock fortsatt ett relativt stort underskott i vattenmagasinen.

Det rörliga priset på el förutspås att fortsätta falla den närmaste tiden.

De fasta priserna har fallit relativt mycket under mars månad och förutspås att fortsätta sjunka vid fortsatt nederbörd. De fasta priserna är dock även starkt beroende av priset på kol och utsläppsrätter och här finns det en osäkerhet åt vilket håll priset på dessa tar vägen.

Rekommendation

Utifrån aktuellt läge på elmarknaden rekommenderar vi ett rörligt elpris den närmaste tiden samt att följa utvecklingen på de fasta elpriserna för att binda elpriset till våren/försommaren. Vill du binda elpriset redan nu så är Fast pris 3 år just nu det billigaste avtalet. 

I grafen nedan visas prisutvecklingen de senaste åren, för Rörligt pris och Fast pris 3 år i elområde 3, exklusive moms.


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.