Mina sidor

Egen produktion - frågor och svar

Vi vill att fler ska kunna producera sin egen el så att vi tillsammans hjälps åt att skapa ett hållbart energisystem. Nedan har vi samlat den viktigaste informationen till dig som vill bli egen producent av el i vårt nätområde. Om du inte hittar det du söker, ring oss gärna.

Vilka intäkter får jag för min elproduktion?
Merparten av din elproduktion förbrukas normalt av dina egna elapparater och dina avgifter för elhandel och elnät minskar därmed. Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas överskottet in till elnätet. Inmatningen till elnätet registreras av din elmätare. Vi ersätter den med aktuellt elpris på den nordiska elbörsen timme för timme för den el som du har levererat till oss. Aktuellt timpris hittar du på Nordpools hemsida. Avräkning av den inmatade elen sker på varje elfaktura. Vi gör ett avdrag på ersättningen med 3,0 öre/kWh exkl. moms. Avdraget inkluderar produktionsenergiersättning till Svenska Kraftnät samt balanskostnader.

Vad innebär mottagningsplikt?
Den elhandlare du köper el av har mottagningsplikt för din överproduktion tills du tecknar ett avtal för överskottsproduktionen med en elhandlare. Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag som du vill sälja din överskottsel till. Väljer du inte själv och har en säkringsstorlek på max 100 A kommer det elhandelsföretag du köper el av att ta emot ditt överskottsel. Det måste de göra enligt lag, vilket kallas mottagningsplikt.
Har du en säkringsstorlek över 100 A så behöver du teckna ett avtal med en elhandlare för att erhålla ersättning för din elproduktion.
 
Hur ser bidraget för produktion ut - skattereduktion?

En skattereduktion för inmatad el till elnätet erhålls för producenter av el som har en säkring om högst 100 A i anslutningspunkten till elnätet. Skattereduktionen är 60 öre/kWh och erhålls som ett avdrag i din självdeklaration från Skatteverket. Skattereduktionen ges till både privatpersoner och företag. Elnätsägaren är skyldig att lämna en kontrolluppgift över inmatad el till Skatteverket och avdraget kommer som en förtryckt uppgift på din deklaration om du är en fysisk person. Juridiska personer får ej uppgiften förtryckt utan behöver deklarera den själv. Underlaget för skattereduktionen består av de kilowattimmar som har matats in i anslutningspunkten till elnätet, dock högst så många kilowattimmar som har tagits ut i anslutningspunkten under året. Maximal skattereduktion är 30 000 kWh (18 000 kr). Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Hur stor är nätnyttan - ersättning från elnätsägaren?

Kontrollera med din nätägare hur stor nätnyttoersättning du får. Du som är nätkund till Varbergsortens Elkraft får 5 öre/kWh exkl. moms i nätnytta, på grund av minskade kostnader för elnätsinköp från överliggande nät som din elproduktion ger oss.

Vad gäller beträffande moms för solproduktion?

Om du har en stor solelanläggning kan du vara momspliktig för din försäljning av el till elhandlare och nätföretag. Den som har en total försäljning som överstiger 30 000 kr/år är momspliktig och måste därför vara momsregistrerad. Den som har en försäljning om högst 30 000 kr per år kan erhålla momsbefrielse. Meddela alltid din elhandlare och nätägare om du är momsbefriad eller ej. Har du tidigare varit momsregistrerad, men uppfyller kraven för momsbefrielse, kan du avregistrera dig för moms hos Skatteverket på blankett SKV 469. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Hur ser bidraget ut för gröna investeringar?
Privatpersoner erhåller ett investeringsbidrag för grön teknik för solcellsinstallationer. Bidraget gäller både arbets- och materialkostnader. Avdraget fungerar liknande rotavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. Stödnivån för solceller ligger på 20 procent med en maxnivå på totalt 50 000 kronor per person och år. Stödnivån för energilagring (batteri) ligger på 50 procent med en maxnivå på totalt 50 000 kr per person och år. Läs mer om stödet på Skatteverkets hemsida.
 
För företag och organisationer har investeringsstödet för solcellsinstallationer upphört.

Är det någon avgift för att koppla in en solanläggning?
• Vid inkoppling till ett befintligt elabonnemang utan ökning av säkringsstorlek blir det ingen utökad anslutningsavgift.
• Din fasta och rörliga elnätsavgift blir oförändrad om du inte ändrar säkringsstorlek.
• Om din anläggning kräver en ökad säkringsstorlek så kan det utgå en förhöjd anslutningsavgift, detta avgörs från fall till fall.

Vad är mikroproduktion?
Med mikroproduktion avses en elproduktionsanläggning som installeras i en elanläggning med en säkring på högst 63 A eller en effekt på högst 43,5 kW i anslutningspunkten till elnätet. Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare. Elproduktionen skall i första hand avse eget bruk. För dig som planerar en större anläggning än ovan är nästa steg så kallad småskalig elproduktion. Kontakta oss för information om regelverket kring detta.

Bygglov
Kontakta din kommun för att kontrollera om det krävs bygglov för din planerade elproduktion.

CE-märkning
Kontrollera att produkterna är CE-märkta för din säkerhet. Anläggningen ska anslutas fast till elnätet, stickproppsanslutning är inte tillåten.

Elinstallatör
Anlita en behörig elinstallatör för det elektriska arbetet på din elanläggning. Elinstallatören följer de regler som gäller för installation av en elproduktionsanläggning. Bland annat ska det gå att koppla ifrån elproduktionen på ett enkelt sätt och det ska framgå genom skyltning att det finns elproduktion i installationen, bland annat i mätarskåpet.

En anläggning över 4 kW skall inkopplas på tre faser. En anläggning på 4 kW eller mindre kan inkopplas på en eller tre faser.

Elinstallatören skickar in en föranmälan till oss med uppgifter om anläggningen och tidplan. Vi svarar med ett installations-medgivande. När installationen är klar skickar elinstallatören in en färdiganmälan till oss att anläggningen är klar för inkoppling till elnätet. Därefter kan du starta din anläggning och börja producera el.

Elmätare
Elmätaren i en produktionsanläggning måste registrera både uttag av el från elnätet och inmatning av el till elnätet. Inmatning ska enligt ellagen mätas per timme. Samtliga våra elmätare är förberedda för att mäta i båda riktningar. Vi behöver dock din elinstallatörs färdiganmälan för att aktivera produktionsmätning i din elmätare.

Elcertifikat och ursprungsgarantier

Du har möjlighet att få elcertifikat och ursprungsgarantier genom att ansöka om detta hos Energimyndigheten. Ersättningsnivån för elcertifikat har gått ned kraftigt de senaste åren och är för närvarande ca 0,1 öre/kWh. Ersättningsnivån för ursprungsgarantier är ca 3 öre/kWh. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

För att få tillgång till elcertifikaten krävs ett konto i elcertifikatregistret (Cesar) som är energimyndighetens webbplats för hantering av elcertifikat. Är du privatperson får du automatiskt ett konto i Cesar när din anläggning blivit godkänd för elcertifikat. Är du företagare behöver du skicka in en anmälan om certifikatkonto. Läs mer på Cesars hemsida.

Kostnaden för ett elcertifikat konto är 200 kr/år. Det krävs en nettoproduktion (elleverans till elnätet) på ca 5 000 kWh för att få intäkter som motsvarar årsavgiften.

Varbergsortens Elkraft rapporterar elcertifikatsgrundande mätvärden till Svenska Kraftnät. Detta görs kostnadsfritt vid användning av den elmätare som sitter i anslutning till vårt elnät. Du får då elcertifikat för den el som levereras till vårt elnät, men dock inte för den eventuella elproduktion som förbrukas i din anläggning.

Ansökan om att erhålla elcertifikat görs via blankett som finns på Energimyndighetens hemsida. På ansökan är det viktigt att ange korrekta uppgifter om Nätomr-ID, anläggnings-ID och Ediel-ID. En solcellsanläggning har ett anläggnings-ID för elproduktion och ett anläggnings-ID för elanvändning. Eftersom certifikaten tilldelas utifrån anläggningens elproduktion är det anläggnings-ID för produktion som ska anges på ansökan. Detta erhålls först efter att vi har bytt ut din elmätare. Kontakta oss om du är osäker på vilket anlägggnings-ID och Ediel-id som du skall ange på formuläret. 

Beskattningskonsekvenser för jordbruk
Läs mer på Skatteverkets hemsida om beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet.

Mer info om solceller
Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur solceller fungerar.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.