Mina sidor

Ångerrätt

Elavtal till konsumenter omfattas av ångerrätt enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59).

Du som är konsument har rätt att frånträda ett elavtal utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter avtalets tecknande.

Vill du utöva ångerrätten ska du meddela detta till Varbergsortens Elförsäljning, genom ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda Konsumentverkets mall, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.