Mina sidor

Förnybar el från sol, vind och vatten

Vårt dotterbolag Varbergsortens Elproduktion AB har elproduktion från både sol, vind och vatten. Läs mer om våra produktionsanläggningar nedan.

Vattenkraft
Vi äger Kullagårds vattenkraftverk i Veddige. Verket ligger i Viskan och har en fallhöjd på 3,25 meter och en medelvattenföring på 31,5 kubikmeter per sekund. Stationen har ett aggregat av typ semikaplan på 440 kW. Årsproduktionen är cirka 2 300 000 kWh.

Vindkraft
Vi äger 5,75 vindkraftverk i tre olika vindkraftparker, från Ystad i söder till Sundsvall i norr.

Kärragården - två verk med en sammanlagd årsproduktion på cirka 3 500 000 kWh. De två verken ligger i en vindkraftpark med totalt sex verk, i ett öppet jordbrukslandskap 10 km nordväst om Ystad. Verken är av typen Vestas V52, med rotordiameter 52 meter, tornhöjd 55 meter och turbineffekt 850 kW. Tillverkningsår 2002, förvärvades 2012.

Västra Derome - 3/4 av ett verk med en årsproduktion på cirka 6 600 000 kWh. Verket ligger i en vindkraftpark med totalt sex verk, på en skogshöjd en mil nordost om Varberg. Verken är av typ Vestas V90, med rotordiameter 90 meter, tornhöjd 105 meter och turbineffekt 2 000 kW. Tillverkningsår 2013, förvärvades nytt 2013.

Mörkåsen - ett verk med en årsproduktion på cirka 7 000 000 kWh. Verket ligger i en vindkraftpark med totalt tre verk, på en skogshöjd fyra mil sydväst om Sundsvall. Verken är av typ Vestas V90, med rotordiameter 90 meter, tornhöjd 105 meter och turbineffekt 2 000 kW. Tillverkningsår 2012, förvärvades 2014.

Naglarp - två verk med en sammanlagd årsproduktion på cirka 3 000 000 kWh. De två verken ligger i ett öppet jordbrukslandskap 15 km sydväst om Falköping. Verken är av typen Enercon e48 (tornhöjd 76 m och rotordiameter 48 m) och e53 (tornhöjd 74 m och rotordiameter 48 meter. Båda verken har turbineffekt 800 kW. Tillverkningsår 2006 respektive 2009, förvärvades 2021.

Varbergsortens vind ekonomisk förening äger dessutom 3/4 av ett verk i Västra Derome vindkraftpark. Medlemmar i Varbergsortens Elkraft kan bli andelsägare i Varbergsortens Vind. Länk till Vindkraftsandelar.

Solkraft
Varbergsortens Elkraft har en egen solcellsanläggning på taket av kontorsfastigheten i Veddige. Anläggningen ger en total årsproduktion på cirka 11 000 kWh. Solcellerna är av typ REC255 med omriktare Fronius. Panelerna har en total yta på 80 kvadratmeter och en effekt på 12,5 kW. Tillverkningsår 2013.

Ursprungsspecificerad el
Vi erbjuder ursprungsspecificerad el från våra egna vatten- och vindkraftverk för de kunder som är intresserade.

Vill Du producera egen el?
Läs mer på Mikroproduktion av el
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.