Mina sidor

Varbergsortens Elkrafts elnät

Varbergsortens Elkrafts elnätsområde ser du inom streckade linjen på kartan.

Om elnätet:
Vi svarar för eldistributionen i stora delar av Varbergs kommun och delar av Marks kommun. Elen levereras från stamnätet in till Varbergsortens Elkrafts elnät via några större mottagningsstationer, där den omvandlas till mer hanterbar högspänning 10 000 V.

Vårt lokalnät är anslutet till regionnätet i 7 stycken inmatningspunkter. I fyra av dessa mottagningspunkter äger vi mottagningsstationen (50 kV / 10kV) och i övriga punkter köper vi anslutning på 10 kV-nivå.

Status elnät 2021-01-01

 Antal nätstationer  751 st
 Elnät, nedgrävd HSP- och LSP-kabel  1 935 km
 Elnät, isolerad HSP- och LSP-luftledning  147 km
 Elnät, oisolerad HSP- och LSP-luftledning  68 km
 Antal elnätskunder  11 462 st

Elnätets utveckling sedan stormen Gudrun 2005

I bilden visas vårt elnät idag.
Motsvarande värden för elnätet år 2005 var jordkabel 62 %, hängkabel 19 % och friledning 19 %.
 
Vi har sedan 2005 gjort stora insatser för att vädersäkra vårt elnät.
Elnätet har utökats med 82 mil jordkabel, från 112 mil kabel år 2005 till 194 mil kabel år 2021.

Den oisolerade friledningen (blanktråd) har under samma period minskat med 28 mil, från 35 mil år 2005 till endast 7 mil år 2021. Arbetet med vädersäkring fortgår löpande och vi beräknar att endast några få mil friledning finns kvar inom några år.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.