Mina sidor

Prisrekommendationer och historik

2021-01-17

De nordiska elpriserna steg succesivt under hela 2021 och under den senare delen av året såg vi ovanligt kraftiga prishöjningar. Under inledningen av 2022 har priserna sjunkit, men är fortsatt på en hög nivå.

De höga priserna förklaras dels av höga elpriser på kontinenten, orsakat främst av höga priser på naturgas. Ytterligare en anledning är relativt låga volymer i de nordiska vattenmagasinen. Nedgången av priserna de senaste veckorna orsakas främst av mildare väder.

De fasta elpriserna är på en ovanligt hög nivå, både vad gäller 1 års och 3 års avtalet.

De rörliga elpriserna steg kraftigt under 2021 och i perioden september-december var det rekordhöga nivåer, med ett mycket högt pris för december. För januari ser priset också ut att bli högt, men på en avsevärt lägre nivå än för december.

Prisutvecklingen framåt drivs av vädret (temperatur, vind och nederbörd) och bränslepriser.

Rekommendation
Om du klarar av en period med högre elpriser och tror på en återgång till lägre elpriser framåt i tiden så ska du välja rörligt elpris. Vår tro är att de fasta elpriserna kommer att falla tillbaka inom några månader. Prisnivån avgörs till stor del av vilken nederbörd och prisutvveckling på kontinenten som vi får framöver. Om du väljer rörligt elpris bör du hålla koll på prisutvecklingen.
 
Om du vill slippa oroa dig för elprisernas utveckling så bör du binda ditt elpris. Vi vill dock påminna om att de fasta elpriserna är på en ovanligt hög nivå.
 

I grafen nedan visas prisutvecklingen de senaste åren, för Rörligt pris och Fast pris 3 år i elområde 3, exklusive moms.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.