Mina sidor

Leveranssäkerhet

Vi arbetar ständigt med att öka leveranssäkerheten och därmed minska avbrottstiderna till våra kunder. Investeringar görs årligen med 10-15 MSEK för att förbättra elnätet, främst genom att förlägga kabel i mark och rasera luftledningar. Trots att vi till stor del har ett renodlat landsbygdsnät har vi kommit långt med moderniseringen av elnätet. Under den senaste tioårsperioden har 400 km jordkabel förlagts i mark och 170 km friledning raserats. Ledningsnätet är 208 mil långt och hela 84 % av nätet ligger i jordkabel under mark, 10 % som hängkabel i stolpar och endast 6 % återstår i luftledningar.

Oplanerade strömavbrott
Både antal strömavbrott och längden på dem är starkt beroende av väder och vind. Under år med mycket stormar har vi haft fler och längre avbrott och naturligtvis färre då vädret varit snällare. Detta framgår även tydligt i statistiken nedan, där framförallt år 2013 var ett stormrikt år med både stormen Simone och Sven i slutet av året. År 2018 sticker även ut i statistiken då vi drabbades av två stora strömavbrott på regionnätet som levererar el till vårt distrubutionsnät. Mer än halva avbrottstiden (128 min) orsakades av dessa störningar på regionnätet.

Statistik över oplanerade avbrott:

 År  2018  2017  2016   2015  2014  2013
 Antal avbrott per kund (st)   3,9  1,3  1,5  2,1  1,1  2,1
 Avbrottstid per kund (min)   236  65  81  176  64  234

Planerade elavbrott
Planerade avbrott aviseras till våra kunder genom ett vykort i brevlådan samt sms och e-post, ca en vecka innan avbrottet. Antalet planerade avbrott och längden på dem är relativt konstant över åren. Våra kunder får i genomsnitt ett planerat avbrott vart femte år som då varar i cirka en timmes tid.

Läs mer om avbrottsstatistik på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.