Mina sidor

Leveranssäkerhet

Vi arbetar ständigt med att öka leveranssäkerheten och därmed minska avbrottstiderna till våra kunder. Investeringar görs årligen med 10-15 MSEK för att förbättra elnätet, främst genom att förlägga kabel i mark och rasera luftledningar. Trots att vi till stor del har ett renodlat landsbygdsnät har vi kommit långt med moderniseringen av elnätet. Under den senaste tioårsperioden har 400 km jordkabel förlagts i mark och 170 km friledning raserats. Ledningsnätet är 205 mil långt och hela 82% av nätet ligger i jordkabel under mark, 11% som hängkabel i stolpar och endast 7% återstår i luftledningar.

Oplanerade strömavbrott
Både antal strömavbrott och längden på dem är starkt beroende av väder och vind. Under år med mycket stormar har vi haft fler och längre avbrott och naturligtvis färre då vädret varit snällare. Detta framgår även tydligt i statistiken nedan, där framförallt år 2013 var ett stormrikt år med både stormen Simone och Sven i slutet av året.

Statistik över oplanerade avbrott:

 År  2017  2016  2015   2014  2013  2012
 Antal avbrott per kund (st)   1,3  1,5  2,1  1,1  2,1  1,1
 Avbrottstid per kund (min)   65  81  176  64  234  119

Planerade elavbrott
Planerade avbrott aviseras till våra kunder genom ett vykort i brevlådan ca en vecka innan avbrottet. Antalet planerade avbrott och längden på dem är relativt konstant över åren. Våra kunder får i genomsnitt ett planerat avbrott vart femte år som då varar i cirka en timmes tid.

Läs mer om avbrottsstatistik på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.